Úmysly

Pondelok

07:00 Na poďakovanie za 45. rokov života syna Jána a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Karmel
17:30 +rodičia Sliackí, syn Jozef, dcéry Amália a Mária, a za Božiu pomoc rodine |

Utorok

07:00 +Anna, nedožitých 75.rokov života, rodičia z oboch strán, Ondrej Babic, 20.výr. a za zdravie a B. p. pre syna Jána | Karmel
17:30 +Jozef Ľupták a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre otca Michala | Karmel
17:30 +Valent Chamula, 1.výr. a +členovia rodiny |

Štvrtok

07:00 +Mikuláš, 50.výr., Zuzana a syn Mikuláš | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 55. rokov života Petra, za zdravie a Božiu pomoc rodine, + otec Peter |

Piatok

07:00 +otec Dominik | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 90.rokov života Anny, za zomrelých a živých členov rodiny |

Sobota

07:00 +krstná mama Helena, manžel, Katarína, Magdaléna, manžel | Karmel
07:30 Za ružu Márie Ďuricovej |
17:30 Na poďakovanie za 20 r. manželstva Petra a Michaely, na poďakovanie za 40 r.ž. Michaely, za zdravie a B. pomoc |

Nedeľa

07:30 Na poďakovanie za 45. rokov manželstva | Karmel
07:45 Na poďakovanie za 70. rokov života Márie a za zdravie a Božiu pomoc rodine |
09:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov a ich súrodencov |
10:30 Za veriacich |
17:30 +Štefan Golian, 1.výr. |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.14. Márie Ďuricovej.
 • V mesiaci október vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole
  každý večer so začiatkom o 16.55 hod. V utorok tohto týždňa sa sv. ruženec budú
  predmodlievať žiaci z I.ZŠ. a v piatok žiaci z II.ZŠ.
 • Dnes po sv. omšiach je aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na
  Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne
  postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší
  život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Na budúcu nedeľu o 14.30 hod. sa uskutoční stretnutie laického karmelitánskeho
  spoločenstva v kláštore sestier bosých karmelitánok.
 • Farnosť Detva organizuje víkendový tábor pre miništrantov v dňoch 4. – 6. 11.
  v pastoračnom centre v Podkriváni. Prihlášky a ďalšie informácie záujemcovia
  získajú u Mareka Strelca /mob. 0917 755 960/ a Janka Ďurčova /mob. 0907
  596 784/.
 • Na budúcu nedeľu sa mení čas. Hodiny sa posúvajú o hodinu dozadu.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,-€. K dnešnému dňu si kalendár a podielovú knihu nevybralo ešte 45
  členov SSV.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár


Pozvánky