• Úmysly

  Pondelok

  18:30 + Ladislav |

  Utorok

  06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zojku, Lindu, Adama a celú rodinu a za duše v očistci |
  18:30 + Miloš |

  Streda

  06:30 Za Božiu pomoc v ťažkej chorobe pre Zlaticu |
  17:30 Za uzdravenie zaťa Imricha |

  Štvrtok

  06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre beatu, Jozefa, Mariána, Janu, Eleonóru s rodinami |
  18:30 + František, Veronika, Valentín, Mária, Václav, Vladimír a prosba za živú rodinu |

  Piatok

  06:30 Za živých a zomrelých členov rodiny |
  18:30 + Roman a za Božie požehnanie pre členov Rodinného spoločenstva |

  Sobota

  10:30 Vysluhovanie sviatosti birmovania; Za birmovancov a ich rodiny |
  16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda |

  Nedeľa

  08:00 + rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a členovia rodiny |
  09:30 Za farníkov |
  11:00 + vnuk Maxim a rodičia Mária, Jozef, Rozália a Vincent |
  18:30 + manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán, + Margita s manželom a Etela s manželom |

  Oznamy

  MISIJNÁ NEDEĽA – ZBIERKA

  Dnes po sv. omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomôžete im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

  STRETKO DETÍ

  Dnes (23.10.) od 17.00 do 18.00 bude bude na fare stretko detí.
  Toto stretko bude vždy v nedeľu od 17.00 do 18.00. Cieľom stretka bude vytvorenie spoločenstva, hra, zábava, ale aj aby sa deti niečo zaujímavé naučili.

  BIRMOVKA

  V sobotu 29.10.2022 o 10.30 príde o. biskup Jozef vyslúžiť sviatosť birmovania birmovancom našej farnosti.

  Z tohto dôvodu NEBUDE ráno sv. omša o 8.00.

  V sobotu v noci sa mení čas. O 03.00 letného času posúvame hodiny na 02.00 stredoeurópskeho času.

  DETSKÁ SV.OMŠA; RODINNÁ KATECHÉZA

  V stredu o 17.30 bude detská sv. omša, nácvik spevu o 16.45.

  Po sv. omši 18.30 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na rodinnú katechézu do pastoračky.

  DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY

  O 2 týždne v sobotu 5. 11. 2022 sa v našej farnosti uskutoční ďalšia duchovná obnova pre ženy. Prihlásiť sa možno elektronicky na adrese https://forms.gle/jjA6DNNXNZHNw2Jh7 najneskôr do stredy 2. 11. 2022. Viac informácií o duchovnej obnove nájdete v texte na stolíku pri východe z kostola. Tešíme sa na spoločný čas duchovného načerpania.

  DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE

  Duchovné sprevádzanie ako jedna zo služieb v katolíckej cirkvi je k dispozícii už dlhšie aj v našej farnosti. Jej cieľom je pomôcť človeku zintenzívniť svoj osobný vzťah s Bohom, prekonať prekážky v modlitbe, nájsť svoje miesto v Božom pláne… jednoducho žiť svoj každodenný život vedome v dialógu s Bohom. Viac informácií o službe nájdete na výveske nad stolíkom s tlačovinami pri vstupe do kostola alebo pri sakristii.

  UPRATOVANIE KOSTOLA

  Upratovanie kostola majú na starosti v piatok večer birmovanci a ich rodiny.


  Pozvánky