Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Mária a Jozef, Marta a Pavol a teta Bernardína |

Utorok

08:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodičov Helenu a Pavla |
18:30 + Jozef Lechrár |

Streda

08:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodičov Martu a Michala |
18:30 + Elena, Pavol a Oľga |

Štvrtok

08:00 Za kresťanských pedagógov a ich výchovno-vzdelávacie projekty |
18:30 + Ján a Štefánia, Milan a Otto Milošovičoví |

Piatok

08:00 Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Filipa, Richarda a Markétku s rodinami | sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
18:30 + rodičia Štefan a Mária, manžel Milan a sestra Mária |

Sobota

08:00 + manžel Ján, rodičia a starí rodičia |

Nedeľa

08:00 Za farnosť |
09:30 + otec a manžel Milan Polek |
11:00 + rodičia Ján a Alžbeta, otec Jozef a babka Idka |
18:30 + syn Eduard, manžel Eduard a ostatná rodina |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
o 18:30, utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v
nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Október – ružencový mesiac – Pozývame vás aj naďalej
v mesiaci október k spoločnej modlitbe sv. ruženca pred sv.
omšami, najmä pred večernou. V piatok pred večernou sv. omšou
budú ruženec viesť otcovia.

• Misijná nedeľa – Dnešná nedeľa sa nazýva aj misijná nedeľa. Po
svätých omšiach bude zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku
venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne
postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej
a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

• Zmena času – Budúci víkend sa zo soboty na nedeľu mení čas
z letného na zimný. Z 3:00 hodiny letného času sa posúva na 2:00
hodinu stredoeurópskeho času.

• Pamiatka všetkých verných zosnulých – V nasledujúcom týždni
budeme spovedať pred každou svätou omšou, vo štvrtok a piatok
aj počas svätých omší z dôvodu možnosti získania plnomocných
odpustkov pre duše v očistci počas Spomienky všetkých verných
zosnulých a nasledujúcich siedmych dní.

• Adorácia za birmovancov – V nasledujúcom týždni vás vo
štvrtok 27.10.2022 od 19:00 do 20:00 pozývame na moderovanú
adoráciu za našich birmovancov.

• Biblická hodina – V stredu po večernej svätej omši vás srdecne
pozývame do Domčeka na biblickú hodinu, zameranú na
prehĺbenie našej viery vo vzkriesenie tela a večný život.

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni môžete v sakristii
kostola nahlasovať úmysly sv. omší na mesiac november.

• Farský futbalový turnaj – V sobotu 5.11.2022 pozývame
chlapcov a dievčatá z našej farnosti na 12. ročník farského
futbalového turnaja vo veľkej telocvični na ZŠ Ivana Bukovčana
3. Prihlasovanie je možné iba vopred a to do 2.11.2022 cez
registračný formulár na internete alebo priamo u organizátorov
turnaja. Informácie a kontakty nájdete na výveske a webovej
stránke farnosti.


Pozvánky