Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Krnča
10:00 | Bošany

Oznamy

V tomto týždni budeme spovedať starých a chorých vo štvrtok dopoludnia v rámci prípravy na sviatky všetkých svätých. K sv. spovedi povzbudzujeme v nasledujúcom týždni deti a ostatných veriacich.

V utorok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod.

V stredu spovedáme v Práznovciach od 16:00 hod. do 17:00 hod.

V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


O týždeň, v noci z 29. na 30. októbra 2022, sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.


Naše rehoľné sestričky ďakujú všetkým, ktorí podporili kúpou medovníkového srdiečka zbierku „Boj proti hladu“. V Bošanoch sa vyzbieralo 967,95 €; v Práznovciach 256,60 € a v Krnči 234,60 €. Všetkým za obety a milodary nech sa Pán Boh odplatí.


Bohu známi na kostol v Bošanoch obetoval 140 €.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 8


Pozvánky