Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Vešpery

Piatok

07:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Krížové cesty: nedeľa 15:00 a v piatok 17:15 pred sv. omšou.

Vo štvrtok pri večernej sv. omši o 18:00 budú pôstne vešpery.

Pozývame na krížovú cestu mužov. Stretneme sa v piatok muži a chlapci o 19:30 na parkovisku pri kostole. Chceli by sme navštíviť, spoznať a pomodliť sa krížové cesty, ktoré sú v našom okolí a prírode. Tento piatok pôjdeme na Zákopčie. Nezabudnite si čelovku a termosku s čajom.

Dňa 10. marca2023, v 83. roku života a v 51. roku kňazstva zomrel vdp. Stanislav Bukovan, rodák z našej farnosti – zverme ho v našich modlitbách Božiemu milosrdenstvu.

Pôstna polievka: V pôstnom období aj naša farnosť chce dať možnosť tým, čo nevedia akou formou almužny by mohli pomôcť núdznym. V nedeľu 19.03.2023 v priestoroch Pastoračného centra po sv. omšiach sa bude podávať Pôstna polievka, na ktorú vás srdečne pozývame. Milodary sa použijú pre núdznych a potreby našej Farskej charity Čadca.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine u Ševca, u Kultána, Drahošanka ako aj na Horelici a Čadečke

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Tlačivo na darovanie 2% pre občianske združenie PRO BONUM

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky