Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia a starí rodičia z oboch strán | Kraus
12:00 + manžel Pavel Puškár | Kaniansky
18:00 + Miroslav | Kraus

Utorok

06:30 + z rodiny Vreštiakovej, Kmeťovej a Stierankovej | kňaz
12:00 + Zuzana a Pavel a ich deti | Kraus
18:00 Poďakovanie za zdravie a BP | Kaniansky

Streda

06:30 + rodičia Izákoví, starí rodičia a brat Jozef s manželkou | kňaz
12:00 + manžel Ján, švagrovia Pavel, Jozef, Pavel a rodičia z oboch strán | Kaniansky
18:00 + rodičia Mária a Ján, manžel Jozef a svokrovci Teodor a Anna | Kraus

Štvrtok

06:30 + Ľudovít | kňaz
12:00 + Július a ostatní zosnulí z rodiny | Kaniansky
18:00 + Magdaléna a Ján, Anna a Koloman | Kraus

Piatok

06:30 + rodina Maliniaková, Námešná, Bačíková, Čermanová | kňaz
12:00 Za zdravie a BP pre rodinu Slukovú | Kraus
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života a za BP pre celú rodinu | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kraus

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre rodinu Romanovú a Vaculčiakovú | kňaz
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + Jozef Lokaj a rodičia z oboch strán | kňaz
09:00 Za farnosť | Kraus
10:30 + z rodiny Ľuptákovej | Kraus
19:00 + rodina Kapráliková a starká | dominikán
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kaniansky

Oznamy

 • Dnes (v nedeľu) o 14:00 hod. odchádza spred knižnice autobus na kalváriu do Banskej Bystrice. Pridať sa môžete aj individuálnou dopravou. V sakristii sa môžete zapísať aj na kalváriu do Detvy, kam budeme putovať na 5. pôstnu nedeľu 26. marca. Deti majú spoločnú dopravu zdarma. Bližšie informácie nájdete na plagáte (link).

 • Dnes sa končí Rok sv. Františka Xaverského v Banskobystrickej diecéze.

 • Dňa 3. júna sa bude konať Farský JUNIÁLES. Tanečná zábava bude v novej sále reštaurácie Zvolenka na námestí. Vstupenky budú k dispozícii u paní Nociarovej (0918 519 644), Turanskej (0902 801 819) a vo farskej kancelárii. Viac informácií bude čoskoro na výveskách.

 • Riaditeľ cirkevnej školy pozýva budúcich prvákov s ich rodičmi na Deň otvorených dverí ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene. Tešia sa na vás 21. marca (utorok) medzi 9:00 – 11:00 hod. na M. M. Hodžu 9 vo Zvolene.

 • Farské pútnické zájazdy do Svätej zeme:

  1. turnus – Izrael a Jordánsko: 8. – 16. októbra 2023 – celková cena zájazdu 1 186 € (prihlasovanie ukončené):

  • Základná cena zájazdu: 990 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, víza, audio…) 120 €.

  2. turnus – Izrael: 17. – 25. novembra 2023 – celková cena zájazdu 951 € (prihlasovanie v sakristii):

  • Základná cena zájazdu: 775 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, audio…) 100 €.

  V oboch prípadoch je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 400 €. Ktorí ste sa zapísali ako náhradníci prvého termínu a máte záujem aj o druhý turnus, treba sa zapísať opäť. Zapisovanie záujemcov je v sakristii. Záujemcov kontaktujeme telefonicky.

 • Miestni farníci hľadajú asistentku k vozičkárovi – tel. č.: 0903 748 671.

 • Vysoké ceny energií zasiahli celú spoločnosť. Na rozdiel od domácností a podnikov zostala Cirkev mimo schém pomoci. Situácia je veľmi premenlivá a tak sme povinní platiť niekoľkonásobne vyššie faktúry za energie. Aktuálne režijné náklady sú približne vo výške 6 000 € mesačne. Z tohto dôvodu farská ekonomická rada odhlasovala takúto zmenu: od budúcej nedele bude asistencia s pokladničkami pri východe z kostola pri všetkých nedeľných svätých omšiach tak, ako doteraz prebiehali účelové nedeľné zbierky. Ak na niektorú nedeľu pripadne povinná zbierka na iné ako farské ciele bude v kostole k dispozícii špeciálne označená pokladnička na tieto účely.

 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

   

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky