Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď./ AB
18:30 + manželia Ján a Rozália a rodičia z oboch strán | Senec / slov./ MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / JD
18:30 + Jozef Tondra | Senec /slov. / JD

Streda

06:30 + Ľudovít Bacigál | Senec /slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / AB
18:30 + manžel Anton Blinka | Senec / slov./ MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + František, Mária Gašparoví a Kamil | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodičia a súrodenci Ivančíkoví | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + rodičia Majzunoví | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + rodičov Kolekových, Koloseusových, Kráľových a otca Juraja | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / MF
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY – Býva v maďarskom jazyku v nedeľu o 15.00 v kostole a v slovenskom okolo kostola deti a mládež, tiež v piatok 19.15 a v nedeľu o 18.00. V piatky budú krížové cesty pre jednotlivé skupiny farnosti, teraz bude za seniorov farnosti.
 • MOŽNOSŤ POUKÁZANIA 2 PERCENT NA FARSKÚ CHARITU V SENCI Poskytuje služby dopravy klientom ku zdravotnej starostlivosti formou sociálneho taxíka a taktiež rozvoz trvalých potravín i hygienických potrieb sociálne slabším občanom. Údaje charity nájdete na farskej stránke alebo v sakristii kostola.
 • FARSKÝ TÁBOR LABORATÓRIUM – Uskutoční sa 12.8.-19.8.2023. Celková cena je 270 eur, kvôli zvýšeným cenám energií. Prihlasovanie je možné na fare v úradných hodinách. Nahlasovanie do konca marca, zároveň so zálohou 120e. Chceme veľmi pekne poprosiť aj o finančnú výpomoc, môžete ju priniesť na faru. Veľmi pekne ďakujeme!
 • PÔSTNA AKTIVITA – V pôstnom období sa môžeme sústrediť na tri piliere pôstu – modlitbu, zriekanie a almužnu, spoločne deti aj dospelí. Pri bočnom oltári je možné: 1, vhodiť modlitebné úmysly a zveriť ich takto symbolicky Bohu – papieriky aj pero sú k dispozícii. 2, keď sa niečoho zrieknete, z kamienkov, ktoré symbolizujú bremeno a hriechy, ktoré za nás niesol Ježiš, vezmite jeden preč. Môžete ho položiť vonku k stromu alebo si ho vziať so sebou. Prinesiete tým Ježišovi úľavu v utrpení. 3, Pokladnička slúži ako prejav lásky cez finančnú podporu pre obete zemetrasenia a vojny, odovzdáme ich po pôste Slovenskej Katolíckej charite. 
 • FARSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA V MARIANKE – V nedeľu 26. marca pôjdeme celá farnosť do Marianky, kde o 14.00 pri prvom zastavení sa začne pobožnosť krížovej cesty, zastavenia  budú mať spoločenstvá z našej farnosti, ktoré si pripravia a budú sa ich predmodlievať.  Po krížovej ceste bude 15.30 hod. sv. omša v bazilike minor. Farníci, ktorí pôjdu s nami autobusom, nech sa zapíšu v sakristii. Odchod autobusu bude 13.00 spred kostola. Ak sa autobus nenaplní tak pôjdeme autami. 
 • PRIHLÁŠKY DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA A NA TEOLÓGIU – Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30.4.2023, viac na www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac na www.kscm.sk.
 • VELEHRAD – FARSKÝ VÍKEND – 28.4. do 30.4. bude farský víkend na Velehrade v pútnom dome Stojanov. Bližšie informácie na prihláške v sakristii. Prihlasovanie do 31.3.2023.
 • DETSKÉ STRETKO – Pozývame deti 4.-7. ročníka na stretko v piatok 17.3. v pastoračnom centre od 17:00 do 18:20, potom sa dá sa s animátormi zúčastniť aj na sv. omši.
 • SEDMOKRÁSKA – pozýva deti predškolského veku na stretnutie, ktoré bude túto nedeľu 12.marca  o 15.00 hod. v Pastoračnom centre.
 • DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH – bude 18.3. o 9:00-12:00 v pastoračnom centre a kostole, na tému: Rozlišovanie podľa katechéz pápeža Františka. Srdečne pozývame.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky