Úmysly

Pondelok

06:30 +Jozef +Anton +Ján +Alžbeta +Veronika | Sabinov
18:00 +Andrej | Sabinov

Utorok

06:30 +Ľudmila +Cyril +Florián +Cyril | Sabinov
18:00 +Margita +Štefan | Sabinov
06:00 ZBP Daniel (50 r.) s rod. | Jakubovany

Streda

06:30 Za nechcené a nenarodené deti, za starých a opustených | Sabinov
18:00 +Bartolomej +Margita +Štefan +Anna | Sabinov
18:00 +Juraj +Mária +Jozef | Orkucany

Štvrtok

06:30 ZBP kaplánov Martina, Františka, Jozefa | Sabinov
18:00 ZBP r.Lazorová | Sabinov
18:00 +Vincent +Margita | Jakubovany

Piatok

06:30 +Jozef | Sabinov
18:00 +Július | Sabinov
18:00 +Ján +Alžbeta +Vincent +Antónia | Orkucany

Sobota

06:30 +Jozef +rod Miklošová a Novotná | Sabinov
18:00 +Jozef | Sabinov
18:00 ZBP Jozef | Jakubovany

Nedeľa

07:30 ZBP Marko | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP Jozef, Anna s rod. | Jakubovany
09:00 ZBP Jozef | Orkucany

Oznamy

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ Srdečne Vás opäť pozývame na popoludňajší program pôstneho obdobia: 14.30 modlitba Krížovej cesty a po nej pôstna kázeň na tému „Biblické postavy a ich duchovnosť“. Téma tejto nedele je postava Mojžiša – kazateľ: PhLic. Peter Gazda, farár v Prešove – Solivare.

ZBIERKA NA FARSKÉ POTREBY Nasledujúcu nedeľu, 19. marca sa uskutoční zbierka na potreby kostolov a farnosti. Zbierka bude pravidelná – tretiu nedeľu v mesiaci. Súvisí so značným zvýšením cien za energie a pomôže aj pri investičných akciách – opravách kostolov a fary. Do vyznačených schránok môžete dať svoj milodar podľa vlastného uváženia a možností. Pri tejto prílžitosti chcem znova poďakovať za všetky milodary, ktorými prispievate pre našu farnosť. Osobitne chcem poďakovať tým, ktorí zadaním trvalého príkazu na osobnom účte pravidelne prispievate na chod našej farnosti.

POPOLUDNIE PRE DETI deti našej farnosti pozývame na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 18.3. so začiatkom o 14.00 na fare. Predpokladaný koniec je o 17.00.

PÔSTNA KRABIČKA Slovenská katolícka charita organizuje aj v tomto roku akciu „Pôstna krabička“ na podporu charitatívnych projektov v afrických krajinách Rwanda a Uganda. Pôstne krabičky nájdete vzadu v našich kostoloch. Viac informácii získate na www.postnakrabicka.sk

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať: Patrik Zlatohlavý zo Sabinova a Patrícia Stolaríková z Mošurova. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by ohlásení snúbenci nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://farnostsabinov.sk

Pozvánky