Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 krížová cesta o 17:30 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 krížová cesta o 15:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty – dnes (nedeľa) 15:00 – Mimoriadni rozdávatelia. O týždeň na 4. Pôstnu nedeľu – zbor dospelých. Piatok 17:30 – mládež.
 • Aj túto nedeľu Vás srdečne pozývame na kávu po sv. omši o 9:00 do Pastor. centra.
 • Pri sv. omšiach v nedeľu o 11:00 sú tematické pôstne kázne na tému „Obžalovaný jazyk“.
 • Detské stretká – ďalšie stretnutie pre deti bude 25.3.2023 (sobota). Bližšie informácie na budúcu nedeľu.
 • Sociálne zariadenia pri hlavnom vchode kostola sú dokončené a k dispozícii.
 • Tento týždeň pokračujú katechézy prvoprijímajúcich detí a birmovancov podľa harmonogramu. Detská sv. omša v stredu o 18:00 a mládežnícka v piatok o 18:00.
 • Naša farnosť má veľa veriacich a ochotných ľudí. Bohu vďaka. Povzbudzujeme tých, ktorí majú talenty a dary, o zapojenie sa do služby pre farské spoločenstvo. Ak máte záujem slúžiť Bohu a ľuďom ako: lektor, žalmista, miništrant, zborista, budeme veľmi radi. Ak máte hudobné vzdelanie, alebo viete hrať na klavír, organ, radi Vašu službu ako organistov privítame. Kontaktujte priamo farára alebo nás informujte v kancelárii farského úradu. Vďaka, že si svoje talenty nechcete nechať pre seba, ale rozvíjať v službe Bohu.
 • Do 29.3.2023 (streda) nám môžete v sakristii alebo v kancelárii nahlásiť chorých, ktorí sú doma a chcú sa vyspovedať pred sviatkami. Navštívime ich v piatok 31.03.2023.
 •  „KRÁĽ SEKČOVA“ aj tento rok môžete prispieť 2% z daní pre občianske združenie. Formulár nájdete na našej stránke alebo v predsieni kostola. Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám dá Váš zamestnávateľ, nám môžete priniesť naspäť do kancelárie alebo kostola. Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol (hlavne energie). Pán Boh zaplať.
 • Šalgovík : Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Streda             18:00

Piatok             18:00 – krížová cesta o 17:30.

Nedeľa            8:00 – krížová cesta o 15:00

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky