Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Krížová cesta býva počas pôstneho obdobia – v piatok o 17:30, spojená so sv. omšou, a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
  2. Blíži sa Veľká noc. Starých a chorých – nevládnych prídeme spovedať k nim domov, preto nám ich prihláste v priebehu tohto týždňa v sakristii u p. kostolníka. Alebo emailom či telefonickým odkazom. Uveďte presnú adresu a telefón. Na nikoho nezabudnime.  Termíny oznámime na budúcu nedeľu.
  3. Formačný deň pre tretiakov k prvému sv. prijímaniu, bude v sobotu v Katolíckom dome od 9. hodiny. Návratky majú odovzdať katechétkam v škole.
  4. Základná škola sv. Augustína pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverímarca. Informácie sú na stránke školy.
  5. V piatok 24.marca ZŠ sv. Augustína pripravuje krížovú cestu s hudobnou skupinou Križiaci.
  6. Budúcu nedeľu bude zbierka na stavbu kostola na SNP.
  7. Krsty budú budúci víkend.
  8. Upratovanie kostola: Kolónia, 2. skupina. P. Boh zaplať!

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/