Úmysly

Pondelok

17:30 † Jozef a Paulína Marcinekovci, rodičia z oboch strán a brat Miroslav; † Za živých a † členov ružencového bratstva |

Utorok

18:00 † Jozef Gajdoš, † a živá rodina; † Anna a Jozef Kučerovci a živá rodina; Za pomoc Božiu Darinke pri operácii (otec Paľko) |

Streda

06:30 † manžel Ján, matka Anna, rodičia Luptákovci a živá rodina; † rodičia a starí rodičia |

Štvrtok

18:00 † Viera Melichová; Za † a živých členov laického spoločenstva Tešiteliek Božského srdca |

Piatok

08:00 † Imrich Búry a rodičia; † Jozef Zošiak a syn Jozef (otec Paľko) |

Sobota

18:00 † Leonard a Mária Mojžišovci, brat Jozef a živá rodina |

Nedeľa

07:30 Za odvážne a milujúce srdce pre všetkých mužov a matky |
09:00 † Jozef Krnáčik, rodičia z oboch strán a živá rodina (priamy prenos) |
10:30 † Jozef a Jolana Cibulovci, † a živá rodina |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok a v piatok od 17.00 hod.
  • V pondelok 13.3. bude sv. omša o 17.30 hod. Po sv. omši bude stretnutie členov živého ruženca ružencového bratstva. Modliť sa bude 4. ruža.
  • V piatok bude sv. omša pre deti. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.
  • V sobotu 18.3. o 12.45 hod. bude stretnutie snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do manželstva na jar i jeseň tohto roku. Podrobný program je na nástenke. Z technických dôvodov bude stretnutie v kostole v Teranoch. Link na pozvánku.
  • Farnosť Sebechleby pozýva na Deviatnik k sv. Jozefovi od 11. do 20.marca. Program deviatnika je na nástenke.
  • V pondelok 27. marca prosíme o pomoc pri predveľkonočnom upratovaní kostola.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky