Úmysly

Pondelok

06:15 + Ján, Mária, Ján, Michal | Humenné
12:00 + Viliam, Albína, Mikuláš, Jelena | Humenné
18:00 + Vladimír | Humenné
17:00 ZBP bohuznáma rodina | Brestov

Utorok

06:15 ZBP Mária (87 r.) | Humenné
12:00 ZBP Adriana, Lukáš, Branislav, vnúčatá a ich matky | Humenné
18:00 + Štefan, Mária, Anna, Zdenka, Margita | Humenné
17:00 + Ladislav | Gruzovce

Streda

06:15 ZBP Štefan, Jana, Dana s rodinami | Humenné
12:00 ZBP Viera s rodinou | Humenné
18:00 + Mária (pohreb 6.3.) | Humenné
17:00 Za + z rod. Gajdošová, Kuľhová | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 ZBP Ladislav (65 r.) a Valéria | Humenné
12:00 + Jaroslav | Humenné
18:00 ZBP Slavomíra (ž.) s deťmi | Humenné
17:00 + Jozef a Mária | Brestov
16:00 ZBP Dušan s rodinou | NsP

Piatok

06:15 + Anna, Jozef | Humenné
12:00 + Jozef, Mária, Jozef | Humenné
18:00 + Jozef, Terézia, Jozef | Humenné
18:00 + Beáta, Iveta, František, Anna, Jozef, Mária, Štefan a + z rod. Jakubová a Jurušová | Dubník
18:45 CELONOČNÁ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – ZAČIATOK | Humenné
16:00 ZBP Nikolka | NsP

Sobota

06:45 CELONOČNÁ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – UKONČENIE | Humenné
07:00 + Jozef, Helena, Jozef, Mária | Humenné
18:00 ZBP Diana s rodinou | Humenné
08:00 + Ján | Slov.Volová
07:30 + Ladislav, Pavol, Mária, Ladislav, Anna | NsP

Nedeľa

07:30 ZBP rod. Dudráková, Galajdová | Humenné
09:00 + Michal, Mária, Helena | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Jozef, Helena, Jozef | Humenné
09:15 Za + z rod. Gáčova | Brestov
08:00 ZBP Jozef (50 r.) | Gruzovce
10:30 ZBP rod. Milčaková, Žinčáková | Slov.Volová
09:00 ZBP rod. Fedorová | Dubník
10:30 ZBP Jozef | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU 13.3.2023 – 19.3.2023

Nedeľa, 12.3.2023
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 14:30 hod. Pripravujú ju členovia Neokatechumenátu.
Po nej bude pôstna kázeň.

Piatok, 17.3.2023
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 17:15 hod. Pripravujú ju prvoprijímajúce deti.

 RÔZNE OZNAMY

✓ Pozývame vás v tomto pôstnom čase na celonočnú adoráciu z piatka na sobotu. Začiatok je
v piatok po večernej sv. omši a ukončenie v sobotu ráno pred sv. omšou. Úmysel nočnej adorácie
je modlitba za vlastné obrátenie, príprava farnosti na veľkonočné sviatky, za pokoj a mier vo
svete. Zapíšte sa na jednotlivé adoračné časy, rozpis je v strede kostola na stolíku. Z tohto dôvodu
nebude adorácia vo štvrtok večer.
✓ Pozývame vás na štvordňovú Farskú púť do Poľska. Navštívime pútnické miesto Lesna Podlaska,
centrum starostlivosti pre nevidiacich v Laski a svätyňu Božieho milosrdenstva v Krakove.
Termín púte je 8.-11.6.2023, v cene 140 €. Záväzné prihlásenie a bližšie informácie sú v sakristii
a u p. kaplána Romana Haška. Prihlásiť sa je nutné najneskôr do konca marca.

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky