Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Ján Krovina, otec Jozef Hluzák a manželka Irena | Orovnica
18:00 ✝︎ Jozef Hudec 1 výr. | Farský kostol

Utorok

18:00 ✝︎ Ján Švolík,manž,Mária syn Jozef,nevesta Anna zať Ákoš a vnuk Štefan | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ rodičia Búryoví | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Jozef Vydra, manž. Zuzana syn Jozef a Ján a manž. Pavlína | Farský kostol

Piatok

16:30 Krížová cesta | Psiare
17:00 Na úmysel ordinára | Psiare
17:15 Krížová cesta | Farský kostol
18:00 ✝︎ Jozef Vendég 13. výr | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ Jozef Ivan, manželka a synovia | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Jozef Nitranský, manž. Anna a synovia Milan a Imrich1`` | Psiare
09:00 Krížová cesta | Orovnica
09:30 ✝︎ Jozef Lovecký, manž. Albína a rodičia z oboch strán | Orovnica
10:15 Modlitba sv. Ruženec | Farský kostol
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol
12:00 Uctenie si relikvie Kristovej Krvi | Farský kostol

Oznamy

  • Jarná púť na slávnosť sv. Jozefa Pozývame na púť mužov z príležitosti sviatku sv. Jozefa. Program začína o 10,00 vysluhovaním sviatosti zmierenia a modlitbou posvätného ruženca. O 11,00 bude slávnostnú sv. omšu celebrovať Mons. Dávid Tencer, biskup na Islande. Na záver púte bude možnosť uctiť si relikviu Kristovej krvi.
  • Prosíme Ťa Sv. Jozef buď starostlivým patrónom mojej rodiny a ochrancom všetkých, ktorí v nej žijú. Zachovaj nás v pokoji a jednote a ochraňuj nás od každého nebezpečenstva. Amen
  • <img src=”https://farnosthronskybenadik.sk/wp-content/uploads/2023/03/Snimka-obrazovky-2023-03-13-o-11.29.53.png” title=”Sv. Jozef” alt=”Sv. Jozef” />

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky