Úmysly

Pondelok

18:30 + Mária |

Utorok

06:30 + z rodiny Čičmárikovej a Krajčírovej |
18:30 + Imrich, Alžbeta, Michal a bratranci a za Božie požehnanie pre rodiny |

Streda

06:30 Za dobrodincov a + kňazov |
17:30 + rodičia, brat Milan a manžel Jozef |

Štvrtok

06:30 Za dobrú prácu |
18:30 + manžel Štefan a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu |

Piatok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu |
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a Imricha |

Sobota

08:00 + z rodiny Poláčkovej, Maderovej, Sučanovej a Bertovičovej |

Nedeľa

08:00 Za Božiu pomoc a ochranu pre rodiny Poláčkovú, Maderovú, Vysockú a Tóthovú |
09:30 Za farníkov |
11:00 + syn Jakub a manžel Peter |
18:30 + Zlatica, Štefan, Eleonóra, Mikuláš, Adela a celú + rodinu |

Oznamy

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Dnes o 17.00 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty za požehnanie rodín. V piatok bude pobožnosť o 17.45.

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA; ; KATECHÉZA

Dnes o 17.00 bude detské stretko.
V stredu bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí.
Po sv. omši bude ďalšia katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.

MAJÁLES – ZÁUJEM

V tomto roku zvažujeme usporiadať “Majáles”. Nateraz zisťujeme predbežný záujem, aby sme vedeli objednať miestnosť (kvôli kapacite miest). Záujemcov prosíme, aby sa nezáväzne zapísali na hárok pri sakristii.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 2.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Vopred veľmi pekne ďakujeme.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom budú v stredu 15. marca 2023 od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave. Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar Podeľme sa! Tento rok bude výnos zo zbierky určený na dokončenie troch príbytkov v bratislavskej Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi – väčšinou pre mamky – samoživiteľky. Druhá časť výťažku bude použitá na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi na Krompašskej ulici v Košiciach.

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 16.marca 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie.

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

Pozvánky