Úmysly

Pondelok

18:30 Za Božiu pomoc a duchovnú posilu pre Danielu a Sofiu / Za zdravie a Božie požehnanie pre živých členov rodín Šikyňa, Hubjak, Novara a Hoffner. |

Utorok

08:00 Za živých a mŕtvych členov združenia Zázračnej medaily |
18:30 Za Božiu a dary Ducha Svätého pre Annu a synov |

Streda

08:00 + priateľka Soňa a Saška |
18:30 Za Božie požehnanie pre Martu |

Štvrtok

08:00 + rodičia Pavol a Adela a svokrovci Ján a Eva |
18:30 + Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre krstné a birmovné deti |

Piatok

08:00 + Valéria Harcsová |
18:30 + z rodiny Vašíčkovej |

Sobota

08:00 Poďakovanie za dožitých 97 rokov prababky Jozefíny a prosba za šťastnú hodinu smrti |

Nedeľa

08:00 + rodičia Jozef a Olympia Farenzenoví a manžel Michal |
09:30 Za farnosť |
11:00 + Anna a Viliam Belánioví |
18:30 + Roberto |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o
8:00, v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej
omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli
farnosti (farnosť DNV).

• Krížová cesta – V pôstnom období sa budeme v našej farnosti
každý piatok pred večernou sv. omšou, od 17.45, modliť Krížovú
cestu. Každý piatok ju bude viesť iné spoločenstvo z našej farnosti.
V piatok 17. 3. 2023 to bude spoločenstvo mladých. Všetkých vás
srdečne pozývame k tejto spoločnej modlitbe.

• Miništrantské stretko – Pozývame všetkých miništrantov, aj
tých čo majú záujem o miništrovanie na stretko. Stretneme sa
v sobotu 18. 3. 2023 o 9:00 pred kostolom.

• Stretnutia seniorov – Srdečne pozývame našich seniorov na
prvé mesačné stretnutie v utorok 14. marca po rannej svätej omši v
Domčeku. Budeme spolu hľadať cesty, ako môžeme byť darom pre
našu farnosť.

• Zóna bez peňazí – Charita DNV vás pozýva na ZÓNU bez
PEŇAZÍ, ktorá sa uskutoční v sobotu 18.3. v doobedňajších
hodinách v Domčeku vedľa kostola. Príďte si vybrať zdarma
oblečenie, topánky, knihy, hračky a pod., ktoré by sa vám zišli.

• Kurz animátorov – Chceli by sme pozvať všetkých mladých
vo veku od 14 rokov, ktorí by sa chceli stáť animátormi na farských
akciách a táboroch, aby sa prihlásili do 21.3. na základný kurz
animátora. Prihlasovací formulár nájdete na farskom webe.

• 2 % z dane – Naše farské občianske združenie OZ Gaudete
DNV sa uchádza aj tento rok o vaše 2% z dane. Na farskej stránke
nájdete všetky údaje a tlačivá, potrebné k poukázaniu 2%.

• Farské tábory 2023 – ešte do zajtra 13.3. môžete prihlásiť
svoje deti na farské tábory. Info na webe farnosti.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky