Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 13. marca 2023

V pondelok je sv. omša obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily. Po sv. omši je adorácia za dobré manželstva v našej farnosti.


V utorok po sv. omši v Bošanoch bude nácvik speváckeho zboru Krédo.


Pobožnosť krížovej cesty v Krnči bude v piatok o 17:00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty v Práznovciach bude v piatok o 17:00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty v Bošanoch bude v piatok o 17:15 hod.


Budúcu nedeľu 19. marca po sv. omši o 10:00 hod. v Bošanoch majú stretnutie rodičia prvoprijímajúcich deti.


Budúcu nedeľu 19. marca sa pobožnosť krížovej cesty budú premodlievať muži. Prosím, aby sa dobrovoľníci zahlásili v sakristii kostola.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 3

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/

Pozvánky