Úmysly

Pondelok

07:00 za šťastný pôrod a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu | Bojnice

Utorok

16:30 + Ján a Františka, Augustín a Alena | Dubnica
17:30 + Pavol a rodičia | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šútovce
17:30 + z rodiny Dojčinovičovej | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Jozef a Katarína Mečiar, dcéra, zať, synovia a nevesty | Bojnice

Piatok

16:30 + Jozef, jeho rodičia a svokrovci | Dubnica
17:30 + Jolana Straková (11. výr.) | Bojnice

Sobota

17:30 + Anna a Miroslav Došek a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 + členov rodín Dériovej, Dobrotkovej a Nikmonovej | Bojnice
08:30 + Ján Majdan (3. výr.) | Šútovce
08:30 + Paulína a Jozef Cipov, ich rodičia a ich deti | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Ľudovít Dobrík | Bojnice

Oznamy

Modlitba krížovej cesty bude dnes (v nedeľu) popoludní o 14.00 h. v Bojniciach, v Dubnici a v Šútovciach a v Bojniciach aj v piatok o 16.45 h.

Dnešnou nedeľou sa končí Rok sv. Františka Xaverského, ktorý sme slávili v našej banskobystrickej diecéze.

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Na budúcu nedeľu bude marcová zbierka na kostol.

Vo voľbách do Farskej pastoračnej rady boli zvolení za Bojnice: Margita Soláriková, Monika Majdanová, Iveta Smatanová, Miroslav Štanga, Andrej Prievalský a Marián Žabenský, za Dubnicu: Veronika Hoffmannová a Ján Grešner a za Šútovce: Mariana Hrdá.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb, aj tým, ktorí voľbu prijali.

 

 

                                                                                               

                                                                                                                        Anton Eliaš, farár  

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice.

 

Modlitba krížovej cesty bude vo farskom kostole v piatok o 16.45 h.

 

Jarná zbierka na charitu bola 836,- €.

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

 

 

 

 

                                                                                                          Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk

Pozvánky