Úmysly

Pondelok

06:30 + manžel, jeho rodičia a sestra |
17:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Čačíkovú, Dávida Riečana a pre rodiny Szásziovú a Murínovú |

Utorok

06:30 Za zdravie, Božiu pomoc, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre vnuka Samka |
17:30 + rodičia Viera a Ľudovít |

Streda

06:30 + manžel Ján |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a syna |

Štvrtok

06:30 + rodičia, starí rodičia a ostatní členovia rodiny |
17:30 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Ivana | + adorácia

Piatok

06:30 + manžel Vojtech |
16:45 | krížová cesta
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre švagra Jozefa |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Patríciu a Matúša |

Nedeľa

07:00 + rodičia, starí rodičia z oboch strán, súrodenci a švagrovia | ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (NEDEĽA RADOSTI)
08:15 Za + Annu, Štefana, Vladimíra a starých rodičov z oboch strán |
09:30 Na úmysel kňaza |
11:00 + manžel Jozef a rodičia Jozef, Anna a sestra Mária |
17:15 | krížová cesta
18:00 Za všetkých farníkov |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 1.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes pozývame na eRko stretko o 14.00 do fary.
  • Dnes o 17.15 sa krížovú cestu modlia miništranti.
  • V utorok o 16.30 bude v kostole Mariánske večeradlo.
  • V stredu po večernej svätej omši pozývame do pastoračného centra na tematickú prednášku o sviatosti manželstva (čo ešte o nich neviete), ktorej sa bude venovať otec Jaroslav Pecha.
  • Keďže 19. marec pripadol na 4. pôstnu nedeľu, slávnosť sv. Jozefa sa presúva na pondelok 20. marca.
  • Pozývame v júli na festival mládeže do Medjugorje, viac info a kontakt na prihlásenie sú na nástenke.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky