Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 1.skupiny. Po svätej omši stretnutie
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes 22.1. je o  14:00 je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
   
O 14:45 Vás pozývame do farského kostola na ekumenické modlitby za jednotu kresťanov, spolu s bratmi evanjelikmi.
   
Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva, sa môžu zapísať k príprave snúbencov, ktorá bude 11.3.2023. Prihlásiť sa možno osobne, e-mailom. Treba uviesť mená, kontakt, termín a miesto sobáša.  …Bližšie informácie
    
    
Pozvanie na jednodňovú duchovnú obnovu pre slobodných  mužov a ženy 25+
Obnova sa uskutoční 25.2.2023 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline.
   
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami
   
   
                                                               Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky