Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 |
11:30 | v maďarčine
16:30 | latinská
18:30 |

Oznamy

Stretnutie birmovancov:

V piatok, 27. januára, po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Dnes bude po sv. omši pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu.

Púť do Svätej zeme

Prosíme účastníkov púte do Svätej zeme v oboch termínoch, aby pokiaľ tak ešte neurobili, nahlásili do cestovnej kancelárie údaje o cestovných pasoch a vyplatili zvyšnú časť ceny.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

 

Oznamy sú prevzaté zo stránky farnosti Nitra – Horné mesto:

https://nitra.hm.nrb.sk/farske-oznamy-15-januara-2023/


Pozvánky