Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 Poďakovanie za Božiu pomoc pri operácií a + rod. Rajníčková, Šumichrastová, Behancová a Kotešová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za uzdravenie manžela | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 + rod. Ližičiarová, + Irena (10. výr.) a ZBP pre rod. Ližičiarovú | Nemšová

Štvrtok

18:00 + brat Anton Gabčo a + rodičia Šulákoví a Schedlbaueroví | Nemšová

Piatok

18:00 + rod. Belhová a Ráčiková a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Sobota

07:00 + z rod. Mačinovej, Kaňovskej, Holečkovej, Luckej, Patkovej a ZBP rod. Mačinovej, Patkovej, Moravčíkovej, Zuberovej a Michalovej | Nemšová
17:30 + Emil Slabý a rodičia a + Ján, Amália a Štefan Kanderkoví a ZBP pre rod. Slabú | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 + Štefan, Milan, + rod. Mačinová, Moravčíková a ZBP pre tieto rod. | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 + Miroslav Uličný, Darina Uršinová, + rod. Filová a Reisenauerová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Oznamy

  • V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie kostolníkov v sakristii kostola.
  • Radi by sme Vás oslovili s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní pre farský tábor, ktorý sa bude konať cez letné prázdniny. Vzadu na stolíku vo farskom kostole nájdete potrebné tlačivo a ďalšie doplňujúce informácie. Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

 

Rozpis lektorov

  Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
P 1 Korienková
2
U 1 Moravčík
2
S 1 Šumichrastová
2
Š 1 Ďurechová
2
P 1 Poláček
2
S 1 Prekopová Mazánová
2 Gurín
N 1 Krajčiová Reves Štefánek
2 Kňažeková Filípková Haliaková