Úmysly

Pondelok

06:15 Za uzdravenie duše i tela a B. pomoc - Slávka | Humenné
12:00 ZBP Jozef (70 r.) | Humenné
18:00 + Jozef a Eliáš | Humenné
17:00 ZBP Darina s rodinou | Brestov

Utorok

06:15 ZBP rod. Kardošová | Humenné
12:00 + Mikuláš, Anna, Jozef, František | Humenné
18:00 + Ladislav | Humenné
17:00 + Helena, Juraj | Gruzovce

Streda

06:15 + Michal a Alžbeta | Humenné
12:00 ZBP Oľga s rodinou | Humenné
18:00 + Mária (pohreb 28.11.) | Humenné
17:00 ZBP rod. Bučoková a Solomonová | Slov. Volová

Štvrtok

06:15 ZBP rod. Bučoková a Solomonová | Humenné
12:00 +Mária, Juraj, starí rodičia a príbuzní | Humenné
18:00 + Paulína | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 Za + z rod.Čarnická, Merčáková | Brestov
16:00 +Michal, Anna | NsP

Piatok

06:15 ZBP Katarína | Humenné
12:00 ZBP Rastislav | Humenné
18:00 + Jozef, Ján, Anna, Ján | Humenné
18:00 ZBP Eva | Dubník
16:00 + Milan | NsP

Sobota

07:00 + Helena | Humenné
18:00 ZBP Pavol, Ján, Eva | Humenné
08:00 + Andrej (1 výr.) | Slov.Volová
07:30 + Ján, František, Jozef, Ladislav | NsP

Nedeľa

07:30 + Eduard, Mária, Michal, Mária | Humenné
09:00 + Karol, Anna, Anna, Barbora | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Marek, Mariana s rodinou | Humenné
08:00 ZBP Johana (70 r.) s rodinou | Brestov
10:30 ZBP Emíia (40 r.) | Gruzovce
09:15 ZBP rod. Brečková a Vaskevičová | Slov.Volová
09:00 ZBP Marta (80 r.) | Dubník
10:30 Poďakovanie za vyslyšané prosby | NsP

Oznamy

FARSKÉ  OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ    23.1.2023 – 29.1.2023

✓ V dňoch 18.–25.01. prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spomeňte si vo svojich
modlitbách aj na tento úmysel.
✓ Oznamujeme vám, že úmysly sv. omší na 1.polrok 2023 pre farský kostol sú už zaplnené.
✓ Spoločenstvo „Modlitieb otcov“ pozýva ďalších chlapov – mužov na spoločný čas modlitby, každý
utorok po večernej svätej omši. Niekoľko chlapov z našej farnosti sa už takto stretáva niekoľko
rokov a preto pozýva ďalších.

 


Pozvánky