Úmysly

Pondelok

17:00 Poďakovanie Pánu Bohu pri výročí sobáša a prosba o ďaľšiu pomoc | Orovnica
18:00 Za farníkov | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Ján Žembery 30 dní | Psiare
18:00 ✝︎ starí rodičia Mizákoví, vnuk Vladimír a rodina Jesenská | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ František Chlpík a syn Ľubomír | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 ✝︎ Vincent Beňuš | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ rodičia Kabinoví a ich rodičia z oboch strán | Psiare
18:00 ✝︎ Vilma a starkí Šutkoví | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ rodičia Holuboví a Bílkoví a ich deti | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Michal a Katarína Bandzioví | Psiare
09:30 Jaroslav Lovecký poďakovanie za 80 r. a prosba o B. pomoc | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

Dnes je Nedeľa Božieho slova, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Zameriame sa na hodnotu Božieho slova, na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby.

 

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky