Úmysly

Pondelok

07:00 Na úmysel Karmelu | Karmel
17:30 + Katarína Pavlovičová 20. výr. a rodičia |

Utorok

07:00 Na úmysel Karmelu | Karmel
17:30 Za šťastný pôrod pre dcéru Mirku a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi, spom.

Streda

07:00 + sestra Helena, starí rodičia a krstní rodičia | Karmel
17:30 + Martin Marko, 10. výročie | Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Štvrtok

07:00 + Anna Klimová, nedožitých 70 rokov života a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 + Jozef, nedožitých 85. rokov života a za Božiu pomoc pre rodinu | Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok

07:00 + rodičia a súrodenci | Karmel
17:30 + Jozef Murín, rodičia Adamcoví a Murínoví a za Božiu pomoc pre rodinu |

Sobota

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu pre Máriu Kobulnickú | Karmel
07:30 za ružu Márie Halajovej | Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:30 +Dušan, 1.výr., otec, 5.výr. a matka |

Nedeľa

07:30 + otec Jozef, 1.výr., manželka Eva a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
07:45 + Tomáš Todák, 1. výročie |
09:00 Na poďakovanie za 60.rokov života Anny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
10:30 za veriacich |
17:30 + Emília Kajanová |

Oznamy

www.detva.fara.sk

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.32. Márie Halajovej.
 • V utorok o 18.30 hod bude v zasadačke farského úradu stretnutie lektorov.
 • Hnutie Modlitby matiek vás pozýva na modlitbové trojdnie, ktoré bude v piatok
  a sobotu po večernej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod.
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme vo
  svojich modlitbách na tento úmysel.
 • Vo štvrtok pri večernej sv. omši bude stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv.
  prijímanie z II. a III. ZŠ. Po skončení sv. omše bude stretnutie s rodičmi týchto detí.
 • Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl
  zapojiť sa do projektu s názvom “Staň sa gymnazistom na jeden deň!” Záujemcovia o
  štúdium na tomto cirkevnom gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu
  vybrať jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne zúčastnili celého vyučovania a tak
  sa lepšie rozhodli pre výber školy. Svoj záujem treba telefonicky vopred nahlásiť na
  sekretariáte školy (048/415 30 87). Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy

Pozvánky