Úmysly

Pondelok

18:30 + Zora, Mária, Viera, Michal, Alica, Mária, Anton |

Utorok

06:30 + Ľubomír a Marta |
18:30 Za Božie požehnanie rodiny Pozemkovej |

Streda

06:30 + Mária, Jozef a ostatní + z rodiny |
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Beátu, Jozefa, Janu, Mariána, Eleonóru a celú žijúcu rodinu |

Štvrtok

06:30 Za dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá |
18:30 + Ladislav a Terézia |

Piatok

06:30 Za Božiu moc, požehnanie a zdravie pre Andreja |
18:30 + Gejza, Alžbeta, Ervín, Jozef a za Božiu pomoc pre rodiny |

Sobota

08:00 Za Božie požehnanie a zdravie rodiny Kočišovej a Tomkovej |

Nedeľa

08:00 + rodičia a + brat Ján |
09:30 Za farníkov |
11:00 + Pavol a Vilma a + rodičia z oboch strán |
18:30 Za zdravie a Božiu omoc re Alexandra a Katarínu |

Oznamy

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Stretko detí bude pokračovať vo februári.  V stredu o 17.30 bude detská sv. omša. Pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu.

 

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

V týždni 18. – 25. januára Cirkev slávi “Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov”. Modlime sa na tento úmysel!

 

POĎAKOAVNIE LEKTOROM

Dnes na nedeľu Božieho slova, úprimne ďakujeme všetkým lektorom za službu, ktorú vykonávajú. Pozývame aj ďalších k tejto službe. Prosíme tiež, aby lektori prichádzali k ambone až skončení modlitby dňa (kolekty).

 

VIANOČNÁ VÝZDOBA; UPRATOVANIE KOSTOLA

V stredu 25.1. po večernej sv. omši (cca 18.15) vás prosíme o pomoc pri odstránení vianočnej výzdoby. Pripomíname, že v stredu je sv. omša o 17.30.  Upratovanie kostola v piatok večer má na starosti skupina 5. Prosíme však aj iných, vzhľadom na to, že bude po odstránení vianočnej výzdoby.

 

DOČASNÉ UZAVRETIE KAPLNKY

Vzhľadom na čiastočné uzavretie nemocnice počas víkendov (hlavný vchod a vestibul, kde sa nachádza kaplnka), sú dočasne sv. omše v kaplnke zrušené. Pastoračná starostlivosť o chorých na oddeleniach je zachovaná v stredy a soboty 15.00 – 17.00. Chorých nahlasujte: 0917 355 555

 

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

V pondelok 23. januára 2023 o 18.00 bude v Katedrále svätého Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.  Spoločenstvo Človek a Viera organizuje 11.-12. 2. v Bratislave workshop určený fotografom, ktorí by mali záujem pridať sa k tomuto spoločenstvu a slúžiť Cirkvi prostredníctvom fotografie. Viac informácii na plagáte.


Pozvánky