Úmysly

Pondelok

18:30 + z rodiny Herichovej a vnuk Jakub / + rodičia Mária a Vavrinec, brat Jozef a za chorého manžela Miloša |

Utorok

08:00 Za Božiu milosť obrátenia a dar živej viery pre Janka a ostatnú rodinu | sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:30 + Veronika, Dušan a Michal |

Streda

08:00 + manžel Martin a za Božiu pomoc pre ťažko chorú Veroniku | Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
18:30 + Jozef, Alica a Rudolf |

Štvrtok

08:00 + Ján, Mária, Slávka, Štefan, Boris, Andrej a starí rodičia z oboch strán | sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
18:30 + manžel František Ondriáš, rodičia z oboch strán a ostatná rodina |

Piatok

08:00 + Ján |
18:30 Za Božie požehnanie pre Karolínku, Peťa a ich súrodencov |

Sobota

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra, Igora, Jakuba, Ľudmilu, Alicu a za milosť vyzdravenia pre nevestu Janku | sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

08:00 + rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Bačekovú a Kolenoičovú |
09:30 Za farnosť |
11:00 + otec Pavol Habuda a starí rodičia Ján a Albína |
18:30 + Poďakovanie za dožitých 60 rokov a prosba za zdravie a Božiu pomoc do ďalšieho života pre Alžbetu |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu
8:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – Od 18. 1. do 25. 1.
je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci tohto týždňa vás
srdečne pozývame na Ekumenickú bohoslužbu slova kresťanov
Bratislavy. Koná sa v utorok 24. 1. o 17:00 v kostole františkánov.

• Zapisovanie úmyslov – V budúcom týždni môžete zahlasovať
svoje úmysly sv. omší na mesiac február.

• Dobrá novina – Tento rok sa v našej farnosti vykoledovalo
760 eur. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

• Farský bál – Po dvojročnej prestávke vás aj tento rok chceme
pozvať na farskú fašiangovú zábavu – ples, ktorá sa bude konať 18.
2. 2023 v Istra Centre. Cena lístka je 45 eur v ktorom je zhrnutá
večera a malé občerstvenie. O dobrú náladu sa postará hudobná
skupina BeHappy. Lístky si môžete rezervovať v našom ONLINE
rezervačnom systéme už od dnes (15.2. 2023) na webe
devinska.fara.sk/registracia-bal. Bližšie informácie sú na nástenke
(plagátiku) a na našej farskej webovej stránke.


Pozvánky