Úmysly

Pondelok

07:00 za uzdravenie Edity a Božiu pomoc pre celú rodinu | Bojnice

Utorok

16:30 + z rodín Grolmusovej a Drabantovej | Dubnica
17:30 + Hans Bailleul | Bojnice

Streda

16:30 za zdravie a Božiu pomoc | Šútovce
17:30 + rodičov z oboch strán | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Štefánia a Mikuláš Adam | Bojnice

Piatok

16:30 za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu | Dubnica
17:30 + Ema a Štefan a rodičia z oboch strán | Bojnice

Sobota

17:30 + Jozef, Július a rodičia | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Aranka a Augustín Ťapuška a vnuk Juraj | Bojnice
08:30 + Ján Knápik | Šútovce
08:30 + rodičia z oboch strán a Pavol a Matej | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Miloš a Anastázia a rodičia z oboch strán a syn Miloš | Bojnice

Oznamy

Dnes je januárová zbierka na kostol.

Dnešnú nedeľu slávime ako Nedeľu Božieho slova. Povzbudzujeme vás k jeho pozornému počúvaniu počas sv. omše a k pravidelnému čítaniu v osobnom, súkromnom živote, lebo je jedným z hlavných prameňov našej viery.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V piatok bude vo farskom kostole v Bojniciach poklona pred Sviatosťou oltárnou so začiatkom o 14.00 h. Ukončená bude pred sv. omšou. Prosím vás, aby ste sa zapísali na poklonu.

V piatok a v sobotu budú vo farskom kostole v Bojniciach o 16.45 h. modlitby matiek. V nedeľu budú modlitby matiek v kostole v Dubnici o 14.00 h.

V sobotu po sv. omši o 18.15 h. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v kostole v Bojniciach.

Birmovka bude v našej farnosti v nedeľu 18. júna 2023.

Ďakujem všetkým  za pomoc pri rozoberaní vianočnej výzdoby a za upratanie kostola.

                                                                                                       Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky