Úmysly

Pondelok

06:00 Zosnulí z rod. Michnovej a Virovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Jozef Gondek | pohrebný obrad - Nový cintorín
14:30 + Anna Gontkovičová, Jozef Nemergut a Gabriela Lesníková | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za zdravie a BP pre Máriu a Štefana | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdravie a BP pre Máriu a Štefana | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Štefan a Štefánia Ščurkovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 + Anna Bečvářová (1. výr.) | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Marta a zosn. z rod. Stesňákovej | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Juraj, Mária, Ján, Jozef a Irena | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 + kňaz Peter Murdza (13. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre Gabiku, Ľuba a Leonarda | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Tomáš, Alžbeta, Viliam a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za zdravie a B pož. pre Magdalénu | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Ján Siráň | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 Za zdravie a BP pre rod. Kuzmiakovú | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Alžbeta (10. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 + Mons. Ján Zentko | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP rodiny | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + František Konkoľ | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján Tatkovský, Jakub, Michal, Jozef Medvecký | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Ivan Pompa | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Františka a Michal Kocúnovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Alžbeta Bizovská | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Pavol Jeleň | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Zosn. z rod. Repkovej, Folvarčíkovej a Katreničovej | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Vojtech a Mária Beldovci | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Klement a Magdaléna | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Ján Greš (8. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Karol a Anna | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Za BP a zdravie pre Agnesu | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 + Agnesa, Helena a Pavol Langovci (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

III. ADVENTNÁ NEDEĽA – A – 11. december 2022

FARSKÉ OZNAMY (12. – 18. december 2022)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

UT          13.12. Sv. Lucia, panna a mučenica (spomienka)

ST          14.12. Sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka)

NE          18.12. IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – A

 

Festival duchovnej piesne: dnes 11. decembra o 14.00 v Chráme Matky ustavičnej pomoci. Bližšie informácie na nástenke.

V tomto týždni ranné sväté omše do piatka vrátane budú roráty – sväté omše ku cti Panny Márie, kňaz pri ich slávení používa biele rúcho a v sobotu (17. decembra) ráno svätá omša tiež pri svetle lampášov.

Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.

V utorok o 6. 00 v Cirkevnej škole bude rorátna svätá omša. Pozývame aj rodičov žiakov našich škôl. Po svätej omši pozývame na raňajky v škole a diskusiu s umelcom Marošom Mikloškom o jeho tvorbe.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00; vo štvrtok vo Farskom kostole po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami 2022:

Miesto spovedania                             Deň                      Dopoludnia                  Popoludní

Rím. – kat.

Farský kostol sv. Mikuláša        Nedeľa 18.XII.                    –                          15.00 – 18.00

Kostol sv. Petra a Pavla                                                                –                          15.00 – 18.00

                      

Filiálny kostol sv. Jozefa            Utorok 20.XII.                    –                         16.00 – 17.30

v Podsadku

        

Farský kostol sv. Mikuláša          Streda 21.XII           10.00 – 12.00          14.00 – 16.30

Kostol sv. Petra a Pavla                                                      10.00 – 12.00         14.00 – 16.30

 

Veľmi vás prosíme, aby ste využili uvedené časy. Počas týždňa pred svätými omšami bude možnosť prijať sviatosť zmierenia od pondelka do piatka 1⁄2 hodinu pred svätými omšami, od piatka už nie pred večernými svätými omšami, lebo začíname spovedať po okolitých farnostiach. Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť, keď spovedáme po okolitých farnostiach (podľa rozpisu na nástenke). Ak by niekto skutočne súrne potreboval sviatosť zmierenia mimo uvedených možností, môže po skončení večerných svätých omší v sakristii poprosiť kňaza o vyslúženie tejto sviatosti. Pripravme sa dôsledne na svätú spoveď modlitbou, úprimným spytovaním svedomia (použitie spovedného zrkadla), vzájomným zmierením sa, ľútosťou a túžbou po náprave.

Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred Vianocami, prosíme, aby ste ich zahlásili v sakristii kostola do budúcej nedele (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu, číslo domu a telefónne číslo). Čas návštevy týchto chorých oznámime na budúcu nedeľu.

Vo štvrtok 15. decembra v našej farnosti začína adventný deviatnik “Kto dá prístrešie Svätej rodine?”. Aj v tomto roku sa zapojí niekoľko skupín, ktoré budú putovať naším mestom a symbolicky hľadať prístrešie pre Svätú rodinu v rodinách nášho mesta. Sprevádzajme tieto skupiny – tieto rodiny svojimi modlitbami a duchovne sa s nimi spojme a prijmime Svätú rodinu do našej konkrétnej rodiny a svojho srdca, v ktorom sa Božie dieťa Ježiš túži narodiť.

Záujemcovia o požehnanie svojho príbytku a rodiny – KOLEDU sa môžu zapísať najneskôr do štvrtka 22. decembra v sakristiách kostolov a bude možnosť aj cez internet na našej stránke www.rkfarnost-sl.sk (oboznámení s princípmi ochrany osobných údajov). Prosíme o prihlasovanie v sakristiách alebo na internete cez formulár, nie telefonicky ani cez emailovú schránku farnosti!!! Ak by niekto z prihlásených bol v karanténe alebo z iných dôvodov nemohol, nech nám to zahlási).

K dispozícii vo Farskom kostole pri Bočnom oltári Karmelskej Panny Márie, v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku za lavicami je sľúbená publikácia “Rekonštrukcia Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni”. Prijmime ju ako darček k Vianociam a ako poďakovanie za pomoc a štedrosť pri obnove nášho kostola (ak je možné po jednom kuse do rodiny). Ak by niekto chcel prispieť, tak odporúčaná cena je 2,-€ a peniaze budú použité na obnovu Farského kostola.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 200,-€; bohuznáma rodina 400,-€;bohuznámy 20,-€; Anna a Ľubomír 50,-€; Pavol 100,-€; Karol 100,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma 100,-€; Janka 20,-€; bohuznáma 100,-€ ; z pohrebu Ruženy Kaletovej 390,-€; pokladnička pre opravy 191,17 €; Ján 200,-€; Mária 50,-€; Ján 20,-€; Mária 105,-€; bohuznáma rodina 150,-€                                  – úprimná vďaka


Pozvánky