Úmysly

Pondelok

06:00 + Adam, Mária a Miloš | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 | Farský kostol
06:00 Za ZBP pre Marcelu a Jána s rodinou | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božie požehnanie Anny a detí | Farský kostol
06:00 + Zoltán a Margita | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Marcel a Augustína | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Irenu | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + František, Anna, František a Veronika | Farský kostol
17:30 + Paulína, Peter, Paulína a Šimon | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + kňaz Ferdinand a rodičia | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
06:00 + Margita | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Filip a Anna | Farský kostol
18:15 + Jana (1. výročie) | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 Na poď. Pánu Bohu za dar života Evy (50. rokov) | Farský kostol
14:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu | Farský kostol
18:15 + Vincent, Emília, Anna, Margita a Anna | Farský kostol
07:30 Za dary DS pre Lauru, Lujzu a ich otca | Baničné
09:00 + Mária a Ivan | Baničné
10:30 | Baničné
07:30 Za ZBP pre Silviu, Karola a Ivanu | Klačno
09:00 + Anna (1. výročie) | Klačno
10:30 Za dary DS pre Milana | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) VEŠPERY: Dnes vás pozývame na modlitbu nedeľných vešpier 3. adventnej nedele do kaplnky
sestier františkánok, o 17:00 h.

2) ADVENTNÁ PONUKA:
▪ MUNKOVCI: Dnes sa v našej farnosti koná duchovná obnova pri príležitosti spomienky na deň
krstu rodiny Munkovcov. Všetky sv. omše vo farskom kostole (okrem 11:00 h.) slúžia pátri jezuiti
s tematickými príhovormi. V stredu 14.12. bude v jezuitskom chráme od 18:45 do 22:00 h.
večerné bdenie – adorácia. Pripomenieme si ňou noc zo 14. na 15.12.1944, ktorú strávil Tomáš
Munk v noviciátnej kaplnke v tichej modlitbe.
▪ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE UČITEĽOV: 13.12.2022 o 13:00 h. sa v kaplnke Školských sestier
uskutoční duchovná obnova pre učiteľov na tému Syndróm vyhorenia. Obnovu vedie Mons.
Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
▪ SEMINÁR PRE ŽENY: 12.12.2022 vo farskom kostole o 17:00 h. pokračuje Seminár pre ženy
s tému Zachránil, čo sa pokazilo.

3) RORÁTNE SV. OMŠE: Rorátne sv. omše budú bývať vo farskom kostole každý deň o 06.00 h. a 06.45
h. (za účasti detí). V kostole na Baničnom tento týždeň v pondelok a piatok o 6:00 a na Klačne tento
týždeň v utorok o 06.00 h..

4) NÁVŠTEVA CHORÝCH: Prosíme, aby ste chorých, ktorí sa chcú vyspovedať pred Vianocami,
nahlásili v sakristiách kostolov najneskôr do budúcej nedele (18.12.2022).

5) VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VIANOCAMI:
VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA – VIANOCE 2022

Dátum miesto čas spovedania

17.12. – Sobota
Ružomberok – Baničné 09:30 – 11:30
Ružomberok – Klačno 09:30 – 11:30

18.12. – Nedeľa Ružomberok – farský kostol 16:00 – 17:30

19.12. – Pondelok Ružomberok – Rybárpole 15:30 – 17:30

20.12. – Utorok Ružomberok – farský kostol 15:00 – 17:00

22.12. – Štvrtok Ružomberok – farský kostol 19:00 – 20:30

6) VIANOČNÉ MESTEČKO: ZŠ sv. Vincenta Vás pozýva navštíviť VIANOČNÉ MESTEČKO. Priestory
školy sa naň premenia v utorok 20. decembra. Príďte si vychutnať neobyčajnú atmosféru
vianočných trhov a podporte ďalší rozvoj školy v srdci našej farnosti! Čakajú vás remeselné uličky
s originálnymi výrobkami, špeciálnym hudobným hosťom je obľúbená kapela KAPUCÍNI. Vstupné
a príspevky sú dobrovoľné, viac informácií nájdete na výveskách či webe školy i farnosti.

7) FARSKÁ PÚŤ DO SV. ZEME: Prihlasovanie je ukončené, kapacita púte je naplnená.

8) KONCERTY:
▪ 11.12.2022 o 18:00 h. v kostole u jezuitov: Adventný koncert (Katedra hudby PF KU);
▪ 18.12.2022 o 18:00 h. v Kaplnke Školských sestier: Svet lásku má (Coro di san Andrea GSA);
▪ 27.12.2022 o 18:30 h. vo farskom kostole: Vianočný koncert (Kéfas).

9) MILODARY A ZBIERKY:
❑ Bohuznáma rodina obetovala na kostol 500 €;
❑ Bohuznámi manželia na kuchyňu na fare obetovali 100 €;
❑ Bohuznáma obetovala na kostol 50 €.

10) POĎAKOVANIE: príprava rorátnych sv. omší v kostoloch našej farnosti; bohuznámym za
zapožičanie techniky pri prácach na Kalvárii.

 

„Duša, ktorá žije v láske, neunavuje ani seba, ani iných.“
Sv. Ján z Kríža


Pozvánky