Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
06:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 | Štvrtá adventná nedeľa
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes (11.12.) o 14 h bude modlitba sv. ruženca.
   
Pozývame všetkých na rorátne sv. omše:
– pondelok až sobota v Rajci o 6:30,
– Ďurčiná piatok o 6:45.
   
   
Spovedanie tento týždeň :
pondelok : chorí Ďurčiná od 8.00
streda : chorí Rajec od 8.00
štvrtok : chorí od 8.30 a Rajec 16.00 – 19.00
piatok : Rajec 16.00 – 19.00
sobota : Rajec 9.00 – 11.30
 
  
V sobotu po večernej svätej omši pozývame k modlitbe pri adventnom venci v areáli kostola.
 
 
Po svätých omšiach je možnosť zapísať si úmysly sv. omší na nový liturgický rok v sakristií do júla 2023. Pri diktovaní treba vždy uviesť úmysel, či ide o živých alebo zosnulých.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia počas Adventu a pred Vianocami:
Keďže je rozšírená viróza, aby sa predišlo nákazám pred Vianocami, sviatosť zmierenia bude rozložená do viacerých dni. Spovedá sa pred každou sv. omšou a počas vyhlásených termínov.
Využime tieto možnosti duchovnej prípravy na Vianoce.
Neodkladajme spoveď na poslednú chvíľu, lebo kňazi budú spovedať každý vo svojich farnostiach a nával by sa tu nezvládol.
Termíny možností spovede budú na webstránke, farských oznamoch a Farskom liste, ktorý si môžete po sv. omši zobrať pri východe z kostola.

Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,

– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami

Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky