Úmysly

Pondelok

06:30 Za pomoc v chorobe a milosť uzdravenia pre Evu |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 + Jozef, Milan a Jozef |
18:30 Za Božie požehnanie pre Luciu |

Streda

06:30 + kňazi Peter, Stanislav a Ladislav |
18:30 + Tibor |

Štvrtok

06:30 + Rozália, Štefan a deti |
18:30 + Karol a Alžbeta |

Piatok

06:30 + rodičia a súrodenci Sekerovci |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu s rodinou |
18:30 + Jolana, Koloman a starí rodičia z oboch strán |
19:30 + Milan | latinská

Nedeľa

07:00 za farnosť |
08:30 + Eva, Urban a Rozália |
10:00 Za Božie požehnanie pre Katarínu, súrodencov a rodičov |
11:30 | v maďarčine
18:30 + Viktor, Anna, Danka |

Oznamy

Adventný koncert v katedrále

Túto nedeľu sa uskutoční v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade o 17:00 hodine adventný koncert. Účinkovať budú Zuzana Šebestová – spev a na organe zahrá významný slovenský organista Stanislav Šurin. Milú atmosféru dotvorí aj adventné mestečko, ktoré je aj tento rok v areáli Nitrianskeho hradu. Vstupné je dobrovoľné.

Spovedanie chorých pred Vianocami

Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii, prípadne na tel. čísle: 0910 852 853. Navštívime ich v pondelok, 19. decembra.

Spovedanie pred Vianocami

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude ako tradične v našom meste na Štvrtú adventnú nedeľu, 18. decembra. V našom kostole sa bude spovedať od 15:00.

Latinská sv. omša – zmena času na Štvrtú adventnú nedeľu

Vzhľadom na spoločnú sv. spoveď na budúcu nedeľu, 18. decembra, nebude latinská sv. omša v bežnom čase. Slávená bude v predvečer, v sobotu, 17. decembra, o 19:30.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.


Pozvánky