Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a BP a pokoj a operáciu rodičov Žofka a Jozef Škrobák |

Utorok

06:15 – + Jozef, Martin, Elena, Anna, Mária, Elena, Terézia, Alexander, Štefánia, Oľga |
17:30 – + Anna, Terézia, Marta a Henrich |

Streda

05:30 – Za zdravie a BP pre Jarmilu, Jána s rodinami |
17:30 – Za zdravie, BP a pokoj pre rod. Bajanovú |

Štvrtok

06:00 – + Mária a Pavol |
17:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu |

Piatok

06:15 – + Mária |
17:30 – + rodina Ferenčíková, Rakytová, Pilarčíková a manžel Peter |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + rod. Šedajovej |

Nedeľa

07:00 – + Adriana, Ľudovít. Gertrúda, Vladimír a Jozef |
08:30 – Poďakovanie za 75 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Stráni a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
 • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
 • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • V stredu 14. 12. po večernej svätej omši o 18:30 bude stretnutie lektorov. Zároveň pozývame na toto stretnutie aj nových, ktorí by chceli vykonávať túto službu v našej farnosti.
 • Vo štvrtok bude rorátna sv. omša o 5:30 hod.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • Budúcu nedeľu po sv. omši bude prezentácia o organe. Prídu reštaurátori zo Žiliny.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 16:30 v kostole. (Nie počas sv. omše). Nakoľko nebude v dekanáte spoločné vysluhovane sviatosti zmierenia, prosíme vás, aby ste si prijatie svätej spovede nenechávali na poslednú chvíľu a prichádzali priebežne od pondelka 12.12.2022 do štvrtka 22.12.2022. Od 20.12. budeme spovedať aj ráno.
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
 • Aby sa zabránilo úniku tepla z kostola, počas týždňa na sv. omše bude otvorený iba hlavný vchod. Bočný vchod vo farskom dvore bude zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
 • Sestry vincentky ďakujú v mene núdznych všetkým dobrodincom za tašku sv. Vincenta aj  mladým, ktorí im pomáhali. Nech dobrotivý Otec vo svojej láske vám všetko odmení.

Pozvánky