Úmysly

Pondelok

06:30 + Augustín a Anna Marcinekovci a celá rodina z oboch strán | Roráty

Utorok

08:00 + Anton Rojík a rodičia z oboch strán |
17:00 + manžel Ferdinand a vnuk Miroslav |

Streda

08:00 + Emília Švoňavová (1.výr.) |
17:00 + Ján Malček | Krivec

Štvrtok

08:00 + rodičia Žilkovci, súrodenci a starí rodičia z oboch strán |
17:00 + rod. Machiniakova a Žilkova |

Piatok

08:00 + Tomáš a Paulína Marková a rodičia z oboch strán |
17:00 + Vojtech Kovařík a za B. pomoc pre živú rodinu |

Sobota

08:00 + Štefan a Anna Vyletelová a rodičia z oboch strán |
17:00 + rod. Brašeňova a Chovanova |

Nedeľa

08:00 - za farnosť |
09:00 - | Krivec
10:00 + Vilma, Martin, Štefan Salva, Juraj a Magdaléna |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Emílie Stierankovej – Hriňová stred.
  • Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v sobotu 17.12.2022 od 10.00 do 11.30 hod.
  • V sakristii môžete nahlásiť chorých (nie prvopiatkových), ktorí chcú prijať sviatosti pred
    Vianocami. Termín ich spovedania vyhlásime nabudúce.
  • Kolednícke Erko stretnutie pre deti bude dnes vo farskej klubovni od 13.30 h. pre všetky
    deti.

Pozvánky