Úmysly

Pondelok

06:00 Na úmysel celebranta |
18:30 Za Božiu pomoc a ochranu pre kňazov |

Utorok

06:30 + rodičia, sestra, švagor, svokrovci, + rodina z oboch strán a + kňazi |
18:30 Za zdravie a Božie milosti pre dcéru Luciu s rodinou a pre syna Karola |

Streda

06:30 + Michal a Mária a ujo Alojz |
17:30 + manžel Štefan a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu |

Štvrtok

06:30 + manžel Marián, rodičia a brat a deti |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu |

Piatok

06:30 + Ján, Jolana, Aladar a Vlastislav |
18:30 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 64 rokov života a prosba za večný život pre + z rodiny |

Sobota

08:00 + sestra Janka, brat Roman a za uzdravenie Alexandry a Eriky |
16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda |

Nedeľa

08:00 Za úspešnú operáciu |
09:30 Za farníkov |
11:00 Poďakovanie za uzdravenie z choroby a prosba o Božie požehnanie pre dobrodincov | (15.00-18.00 Spoločná sv. spoveď pred Vianocami)
18:30 + manžel Peter, rodičia Ignác a Rozália |

Oznamy

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA ; KATECHÉZA

Dnes o 16.00 bude v pastoračke detské stretko. Tentokrát bude veľmi kreatívne a deti prinesú domov aj malý darček. :-) Najbližšie stretko bude potom až v nedeľu 15.1.2023.  V stredu o 17.30 bude detská sv. omša, pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu detí. Po sv. omši bude ďalšia dobrovoľná rodinná katechéza. Najbližšia detská sv. omša bude potom až v stredu 11.1.2023.

 

MODLITBY MUŽOV

Dnes o 17.00 bude stretnutie modlitby mužov.

 

RORÁTNE SV. OMŠE

V pondelok 12.12. o 6.00 bude ďalšia rorátna sv. omša. Homíliu s mariánskou tematikou bude mať vdp. Jozef Pajerský. Hudobne budú liturgiu sprevádzať mladí speváci z našej farnosti, ktorí si v rámci spolupráce prizvali talentovaných študentov z Cirkevného konzervatória.

 

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ FARNOSTI

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti na budúcu nedeľu 18.12.2022 popoludní od 15.00 do 18.00.

 

ADVENTNÝ KONCERT

Cirkevné konzervatórium, v spolupráci s našou farnosťou vás srdečne pozývajú na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v utorok 13.12.2022 o 19.30 v našom farskom kostole. Vstup je voľný.

 

STAVANIE CESTY JEŽIŠOVI

Adventné obdobie ktoré dnes začíname, je časom prípravy na Slávnosť narodenia Pána. Preto sme sa rozhodli, že tento rok zrealizujeme adventnú aktivitu, ktorá nám môže v našej príprave pomôcť. Pozývame vás, aby ste spolu s nami pripravili cestu pre malého Ježiška v duchu slov proroka Izaiáša „Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky”. Po svätej omši si môžete vziať obálku s kamienkami i lístoček s dobrými skutkami. Táto aktivita je zameraná na Vás všetkých bez ohľadu na vek a preto má každá veková skupina svoj zoznam dobrých skutkov (malé deti, školáci, mladí a dospelí). Za každý dobrý skutok zo zoznamu, ktorý vykonáte, vložíte do misky v bočnej lodi kostola príslušný počet kamienkov. Dobré skutky, samozrejme, môžete konať opakovane. Ak vám kamienky nebudú stačiť, budete si môcť vziať nové v predsieni kostola. Z kamienkov za vaše dobré skutky potom budeme stavať cestu Ježiškovi, ktorá sa stane súčasťou vianočnej výzdoby.

 

OHLÁŠKY PRED VYSVIACKOU

Týmto vás oznamujeme, že diakon Andrej Makovník, rehoľník spoločnosti Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie bude vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ju ohlásiť na tunajšom farskom úrade. Modlime sa za brata Andreja, ale aj za nové duchovné povolania.

 

VIDEO BIRMOVKA

Birmovanci, ktorí si objednali DVD/USB z birmovky, si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii po sv. omšiach. Cena DVD – 10 €; USB – 13,50 €.

 

IMPULZ O.Z. – SVIEČKY; ADVENTNÝ PREDAJ KNÍH

Dnes po doobedných sv. omšiach bude v pastoračnej miestnosti adventný predaj kníh od vydavateľstva LÚČ. Tento adventný predaj kníh bude aj na budúcu nedeľu.  Už tradične, v predvianočnom čase sa zamestnanci chránenej dielne Impulz – ľudia s mentálnym postihnutím snažia získať Vašu priazeň rôznymi typmi sviečok, ktoré Vám budú ponúkať dnes v pastoračnej miestnosti. Ich kúpou im pomôžete v zachovaní pracovných miest v budúcom roku a zároveň svojim záujmom o ich výrobky im preukážete, že ich práca má zmysel.

 

UPRATOVANIE KOSTOLA PRED VIANOCAMI

V sobotu 17.12. od 9.00 do 12.00 bude veľké upratovanie kostola pred Vianocami. Z tohto dôvodu nebude tento týždeň upratovanie v piatok večer. Ak sa v sobotu nestihne všetko upratať, plánujeme upratovanie urobiť ešte v utorok 20.12.


Pozvánky