Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
10:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

V Bošanoch bude spoločná sv. spoveď budúcu sobotu 17. decembra. Spovedať budeme v čase: od 10:30 do 12:00 a popoludní od 14:00 do 15:00 hod. Prosíme vás, aby ste využili tento čas na sv. spoveď.

Povzbuďte k vianočnej svätej spovedi svojich príbuzných a známych, aby sme s čistým srdcom mohli prežiť sviatky pokoja a Božej lásky.


V Krnči a v Práznovciach bude spoločná sv. spoveď budúcu sobotu 17. decembra. Spovedať budeme iba dopoludnia v čase: od 10:30 do 12:00 hod.


Pripomíname prebiehajúcu výtvarnú súťaž pre deti. Súťaž trvá do 4. adventnej nedele 18.12.2022. Úlohou detí je nakresliť na formát A4 náš farský kostol, alebo nejakú časť sv. omše. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko, vek a kontakt. Vyhodnotenie súťaže bude 25.12.2022 po sv. omši o 10:00 hod.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. organistky Gajdošovej.


V dňoch 19. až 27. apríla 2023 sa bude konať z našej farnosti púť do Izraela. Bližšie informácie sú na nástenke. Kto má záujem ísť na púť do Svätej zeme, nech sa príde informovať do sakristie alebo na FÚ.


Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 6


Pozvánky