Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia a svokrovci a manžel Vladimír | Panna Mária Guadalupská
17:30 + rodičia a brat |

Utorok

06:30 + rodičia, manžel, súrodenci, švagrovia a starí rodičia | sv. Lucia
17:30 + manžel František a jeho rodičia Mária a Ján |

Streda

06:30 + manžel a súrodenci | sv. Ján od Kríža
17:30 + manžel Viliam |

Štvrtok

06:30 + rodičia, manžel, krstní a starí rodičia, súrodenci a švagrovia |
17:30 Za zdravie pre deti a vnuka | + adorácia

Piatok

06:30 + rodina Matúšová | rorátna sv. omša
17:30 + sestry, švagrovia a ostatná rodina |

Sobota

06:30 Za zomrelých z farnosti |
17:30 + rodičia Júlia a Michal |

Nedeľa

07:00 Za všetkých farníkov | ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
08:15 Za Božie požehnanie pre Miška a krstné deti Karkalíkové |
09:30 + sestra Milka |
11:00 Za šťastný priebeh operácie Anny |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 6.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Na našej webovej stránke farnosti môžete nájsť texty domácej liturgie pre modlitbu s deťmi pri zapaľovaní tretej adventnej sviece.
 • V utorok pozývame na Mariánske večeradlo o 16.30 v kostol.
 • V stredu 14.12. po večernej sv. omši bude v pastoračnom centre ďalšia zo série prednášok vdp. Jaroslava Pechu na rozšírenie obzorov našej viery. Srdečne pozývame.
 • Pozývame slobodných, ktorí vo viere hľadajú životného partnera na zoznamovací večer. Bude sa konať 15. decembra 2022 o 18.00 hod. v Diecéznom Centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Viac info nájdete na nástenke kostola.
 • Od 15.12. sa môže po rodinách modliť deviatnik – sv. Rodina hľadá prístrešie. Modlí sa to tak, že sa zapíše 9 rodín a prvá z nich dostane obraz sv. rodiny, ten potom donesie do rodiny č. 2 a spolu sa pomodlia a obraz si prevezmú, ďalší deň sa obraz posunie do ďalšej rodiny. Rodiny, ktoré by sa chceli zapojiť do tejto aktivity sa môžu zapísať na bočnom stolíku.
 • Spoločná sv. spoveď bude na budúcu – 4. adventnú nedeľu (18.12) od 15.30 do 18.00 hod. Spovedať by sme mali 13 kňazi a tak si nájdite čas pre očistu svojej duše.
 • Aj tento rok v našej farnosti bude prebiehať Koledovanie Dobrej Noviny. Kto by mal záujem privítať koledníkov, môže sa zapísať od dnes na bočnom stolíku. Nácvik detí na koledovanie bude 23.12. o 15.00 v pastoračnom centre. Pozývame všetky deti aj mladých a tešíme sa na vás! Koledovať by sme chodili na sviatok sv. Štefana 26.12.2022
 • Kto má doma nevládneho príbuzného, ktorý pred Vianocami nemôže prísť do kostola na sv. spoveď – nech sa zapíše na bočnom stolíku do budúcej nedele, prídeme ho vyspovedať domov.
 • Chceli by sme v našej farnosti zreformovať ružencové bratstvá, nakoľko máloktoré má plný počet členov. Preto prosím tých, ktorí by ste chceli byť členom (modliť sa denne jeden desiatok ruženca), aby ste si na bočnom stolíku zobrali prihlášku, vypísali ju a do 23.12. vhodili do krabice. Prihlášky vypíšte i tí, ktorí sa už modlíte i noví členovia, nech máme na seba kontakt. Výhodou členstva v bratstve je, že sa pomodlíme jeden desiatok ruženca a ostatné sa pomodlia ďalší členovia bratstva, no milosti získame akoby sme sa pomodlili 20 desiatkov.