Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

 1. Dnes je zbierka na misie. Budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol na sídlisku SNP, vopred vám ďakujú farníci farnosti Sv. rodiny na SNP – budúcu nedeľu! P. Boh zaplať!
 2. V pondelok bude sv.  Ignáca Antiochijského a v utorok sv. Lukáša, evanjelistu.
 3. Milión detí sa modlí ruženec – v utorok 18. októbra v rodinách a školách. (Informácie sú na www. miliondeti.sk)
 4. V stredu bude Náboženstvo pre dospelých o 18:30.
 5. Birmovanci – stredoškoláci budú mať náuku v piatok o 16:30 v Katolíckom dome.
 6. Prvoprijímajúce deti budú mať formačné stretnutie v Katolíckom dome v sobotu od 9:00.
 7. Členovia Spolku sv. Vojtecha si prevezmú kalendáre, knihy a zaplatia členské na budúci rok, vzadu v kostole, kedykoľvek večer po sv. omši do piatku. (Kto si neprevezme do budúcej nedele, jeho členstvo sa bude považovať za zrušené. )
 8. Upratovanie farského kostola – Jelšové. P. Boh zaplať!
 9. Krsty sa budú vysluhovať budúci víkend.
 10. Sviatosť manželstva:
 • Juraj Bielik a Patrícia Žembová zo Stredu. /15:00/
 • Dušan Rybárik a Ivana Kulíšková z Rozkvetu

Pozvánky