Úmysly

Nedeľa

07:00 † manžel Ladislav a za Božie požehnanie a ochranu pre živú rodinu | T
09:00 Za farníkov | K
11:00 † Július Juriga, rodičia s oboch strán a Božie požehnanie pre žijúcu rodinu | R
18:30 † manžel a jeho rodičia | T

Pondelok

07:00 Pri príležitosti nedožitých 100 rokov starých rodičov Emílie a Eduarda a za ostatnú zosnulú rodinu | T
18:30 † Monika Heráková (pohrebná) | K

Utorok

07:00 † manžela Jozefa a sestru a ostatný s rodiny z oboch strán a za Božiu pomoc pre celú živú rodinu | T
18:30 † Filip a Agáta Starovičoví a zať Vladimír | K

Streda

07:00 † manžel, † sestry a rodičia z.o.s. a za dary DS pre rodinu | Š
17:00 † matka a ostatná zosnulá rodina | K

Štvrtok

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Filipa s rodinou | Š
18:30 † rodičov Antona a Máriu, starých rodičov s oboch strán, neter a za Božiu ochranu pre živú rodinu | K

Piatok

07:00 † manžel Pavol Guriš | K
17:00 † rodičia Mária a Otto | Č

Sobota

07:00 Za Božie požehnanie a uzdravenie | K
18:30 Za obrátenie krstných detí | Č

Nedeľa

07:00 † Jaroslav a Anna a za dary DS pre ostatnú živú rodinu | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Jaroslav (11. výročie) | K
18:30 † manžel Jaroslav (11. výročie) | Š

Oznamy

1. V utorok 18. októbra o 17.45 hod. pozývame do nášho farského kostola všetky deti na modlitbu sv. ruženca za jednotu a mier vo svete. V tento deň sa deti na celom svete zjednotia v modlitebnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje medzinárodná pápežská nadácia.

2. V stredu o 17:00 bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s ich rodičmi.

3. V našej farnosti začíname nový projekt s názvom Farské spoločenstvo. Cieľom týchto stretnutí bude prehĺbenie si nášho duchovného života. Bude sa konať každú stredu od 18:00. Stretnutia sa budú konať v štyroch cykloch (modlitba, lectio divina – práca s písmom, prednáška s diskusiou na rôzne témy a film). Tretie stretnutie sa bude konať v túto stredu, od 18:00 v past. centre , pozývame vás na film Misia s následnou diskusiou. Všetci ste srdečne pozvaní.

4. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia.

5. Počas nasledujúceho víkendu sa uskutoční Kurz FILIP pre birmovancov v Smoleniciach. Odchod birmovancov bude o 15:30 spred Hotela Diana, od mestskej tržnice. Môžeme sa aj my ako farské spoločenstvo, spojiť v modlitbách za našich birmovancov, za dar Ducha Svätého pre nich i pre tých, ktorí im budú na tejto ceste pomáhať.

6. Nanovo otvárame farský klub detí a mládeže, v každý piatok od 13.00 do 17.00 hodiny v pastoračnom centre. Pozývame všetkých, ktorí si chcú na konci týždňa oddýchnuť s kamarátmi pri hrách, súťažiach a zábave. Tešíme sa na každého kto príde.

7. Budúca nedeľa je misijnou nedeľou, bude aj zbierka na svetové misie.

8. V októbri vás pozývame na modlitbu sv. ruženca pred svätými omšami. V piatkypred večernou omšou pozývame predmodlievať sa ruženec rodiny s deťmi. Pri modlitbe môče ten, kto sa predmodlieva, používať prenosný mikrofón, kvôli lepšej zrozumiteľnosti.

9. Táto nedeľa je tretia v mesiaci, farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši po 11,00 h.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.2.

11. Po nedeľných svätých omšiach sa v sakristii vydávajú podielové knihy SSV (8 €).

12. Pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční v nedeľu 23.10. o 15:00 v pastoračnom centre. Všetci ste vítaní.

13. Počas budúcich letných prázdnin v mesiaci august naša farnosť organizuje Letný rodinný tábor. Začína sa v stredu o 18.00 hod. sv. omšou a končí v nedeľu obedom. Presný dátum konania tábora si dohodnú účastníci po vzájomnej dohode. Záujemci sa môžu hlásiť osobne, telefonicky alebo e-mailom u Vladimira Veselského, t.č. 0907114511, e-mail: vveselsky@gmail.com do 30.10.2022. Všetci ste srdečne pozvaní! Podujatie zastrešuje pán kaplán Pavol Reisel.

14.  V piatok sme mali kolokvium o projekte reštaurovania presbytéria nášho chrámu, s odborno – umeleckou vizualizáciou, za účasti generálneho vikára arcidiecézy i primátora mesta. Podujatie bolo veľmi kvalitne pripravené, za čo sa chceme poďakovať tvorcom: pánovi organistovi Martinovi Petrekovi s tímom veľmi šikovných dobrovoľníkov z našej farnosti.


Pozvánky