Úmysly

Pondelok

06:30 + Imrich a Jozef |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 + Mária, Rudolf a rodičia |
18:30 + z rodiny Poláčikovej a Moravanskej |

Streda

06:30 Za uzdravenie manželstva |
18:30 + Anna |

Štvrtok

06:30 + Jozef |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Ivetu s rodinou |

Piatok

06:30 za zosnulých z rodiny |
18:30 + Vojtech, Anežka, Ivan, Gustáv, Mária, Milan a Rudolf |

Sobota

07:00 Za zdravie a B. pož. pre deti, krstné deti s rodinami, mamu a sestru s rod. |
18:30 Za pútnikov | sv. omša v Katedrále

Nedeľa

07:00 Za farnosť |
08:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku |
10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Líviu |
11:30 | v maďarčine
16:30 za šťastný pôrod | latinská
18:30 + Mária, Kornélia a Jaroslav |

Oznamy

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Dnes po sv. omši sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

Pobožnosť na sv. Charbela:

V sobotu, 22. októbra, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Táto večerná sv. omša o 18:30 bude mimoriadne v Katedrále na Hrade. Sv. omšu bude sláviť cirkevný právnik a kaplán v Poprade, Marián Kundla. Srdečne všetkých pozývame.

Modlitba ruženca:

V ružencovom mesiaci, zasvätenom Panne Márii, Farnosť Dolné Mesto si vás dovoľuje pozvať na modlitbu svätého ruženca 20.októbra o 17:00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe.

Stretnutie birmovancov:

V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov v refektári.

Misijná nedeľa a zbierka:

Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa a po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať!

Jasličková pobožnosť:

Pozývame deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť hudbou, spevom, hraním do jasličkovej pobožnosti počas nastávajúcich Vianoc. Kto by sa chcel takto zapojiť k oslave Narodenia Pána Ježiša, môže sa nahlásiť v sakristii. Tohtoročná jasličková pobožnosť je spojením našej a zoborskej farnosti, preto by sme ju chceli zahrať v oboch kostoloch. Kontakt pre bližšie informácie: Diana Miklášová, dianamiklas7mail.com, 0905207070.

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.


Pozvánky