Úmysly

Pondelok

06:00 †Richard a Jozef | Mariánsky kostol-Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 †Ladislav | Bazilika minor

Utorok

06:00 ZBP Monika s rod. | Mariánsky kostol- Sv. Lukáša, evanjelistu, sviato
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Mária | Mariánsky kostol-Sv. Pavla od Kríža, kňaza, ľub. spomienka
08:30 Za mladých | Bazilika minor
18:00 †Michal, Anna a Vladimír | Bazilika minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Sebastián, Ján a Anna | Mariánsky kostol
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia |
18:00 †Mária Bombarová | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Ľubo, Irma a Vojtech | Mariánsky kostol
08:30 †Mária | Bazilika minor
16:30 †Dušan, Jozef, František a Ján | Bazilika minor - detská
18:00 ZBP ružencového bratstva pátra Pia | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Jozef, Anna, Ján a Rozália | Bazilika minor-Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľub. spomienka
18:00 †Štefan a Magdaléna | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
16:00 †Eliška | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.


BEZPEČNOSŤ NAŠICH SENIOROV

V spolupráci s Mestskou políciou v Kežmarku sme naplánovali preventívnu akciu
zameranú na bezpečnosť seniorov. Na budúcu nedeľu 23. októbra po
skončení sv. omše budú mestskí policajti o 9:00 hod. pred bazilikou
rozdávať reflexné náramky a Karty Seniorov, do ktorých si môžu poznačiť tie
najdôležitejšie údaje ako je kontakt a dávkovanie liekov, krvnú skupinu či alergie.

PONUKA PRE RODIČOV BIRMOVANCOV
V rámci prípravy Vašich detí na prijatie sviatosti birmovania chceme pozvať aj
Vás, rodičia birmovancov, na vytvorenie spoločenstva. Sme hnutie kresťanských
rodín. Snažíme sa bližšie spoznávať Boha a budovať opravdivú manželskú
jednotu medzi manželmi a zároveň napomáhať dobrej výchove detí v
kresťanskom duchu. Viac o tejto ponuke sa dozviete na spoločnom stretnutí
v priestoroch Charity (budova vedľa baziliky) v nedeľu 23. októbra o 15:30.

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Pozývame rodiov, ktorých deti v tomto školskom roku pristúpia k
1. sv. prijímaniu, na stretnutie, ktoré sa uskuto v bazilike v pondelok
24. októbra hneď po skončení večernej sv. omše, ktorá začína o 18:00.
Povinná je úasť aspo jedného z rodiov.

CELOFARSKÝ DEŇ MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Na stredu 26. októbra pripadá výroie posviacky našej baziliky. Chceme v tento
de vytvoriť v našej farnosti ružencovú reťaz, ktorá bude spojená s
celodennou poklonou Sviatosti Oltárnej. Prosíme Vás, zapíšte sa jednotlivci,
rodiny a spoloenstvá do zoznamu tých, ktorí sa v tento de v urenom ase
pomodlia nahlas priamo v bazilike posvätný ruženec pred vyloženou Sviatosťou
Oltárnou. Sú vytvorené polhodinové bloky. Zapísať sa môžete už teraz na
papier pri východe z baziliky. Samozrejme, ku adorácii a modlitbe pozývame
všetkých veriacich poas celého da.

POZÝVAME VÁS DO KINA
Farnosť Kežmarok a filmový klub Kežmarok Vás pozývajú na dokumentárny film
“Slobodní”. Bude sa premietať v kine Iskra v stredu 26. októbra o 19:00 hod.
Dĺžka filmu je 80 min. Hosťom bude režisér filmu Slavomír Zrebný a František
Neupauer z Ústavu pamäti národa. Po skončení filmu bude s nimi diskusia. Film
rozpráva o priateľstve Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali
“generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v
Československu. Vstupné je 5, EUR (s platným klubovým preukazom 4, EUR).
Vstupenky si môžete zakúpiť online na www.kinoiskra.sk alebo priamo v
pokladni kina.

KNIHA O VEČNOM ŽIVOTE V NÁUKE KARDINÁLA ŠPIDLÍKA
Ponúkame Vám publikáciu “Večný život vzťahy, ktoré nekončia”. Jej autorom je
dp. Blažej Raška, kaplán vo farnosti Ľubica. Je to pohľad na náuku Cirkvi na tému
vzkriesenia a večného života, ako o tom písal známy český teológ a kardinál
Tomáš Špidlík. Knihu si môžete zakúpiť na stolíku pri východe z baziliky. Cena je
8, EUR.

STOLOVÝ KALENDÁR SESTIER TEŠITELIEK BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Sestry Tešiteľky Božského srdca Ježišovho ponúkajú stolový kalendár na rok
2023. Ktorí by ste mali záujem, môžete si ho zakúpiť pri východe z Baziliky. Cena
je 3, EUR.

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov v Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček alebo
spomienka, pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Cena je 4, EUR.

POMOC NÁM PRÍDE OD PÁNA, KTORÝ STVORIL NEBO I ZEM (Ž 121)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

PRIJMITE SVETLO KRISTOVO!
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Prijmite svetlo
Kristovo.
Po krste kňaz vezme zažatú veľkonočnú sviecu, od ktorej sa zažne
krstná svieca. V tejto časti sa dozviete význam symbolu svetla. Prajeme Vám
príjemné počúvanie!

DUCHOVNÉ SLOVKO
V Ježišovom podobenstve, ktorým vyzýva k vytrvalosti v modlitbe, sú provokatívne
predstavené dve postavy. Typickí predstaviteľ utláčateľa a utláčaného sú postavení
proti sebe: nespravodlivý sudca bez škrupúľ a chudobná vdova. Ústredným
posolstvom podobenstva je, že sudca, bez ohľadu na svoju neprávosť, nakoniec
vyhovie prosbám úbohej vdovy a vykoná jej spravodlivosť. Ak nespravodlivého
sudcu nakoniec pohnú prosby nešťastníka, či „Boh neobráni svojich vyvolených, čo
k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?“ V tomto evanjeliovom
úryvku je vyjadrený základný aspekt modlitby. Modlitba nám umožňuje postaviť sa
pred Boha úprimne a pravdivo. Nie so strachom otroka, ktorý sa trasie pred svojím
pánom, ale s odvahou syna a dcéry, ktorí sa neboja postaviť sa pred Boha a hovoriť
s ním s pokojnou úprimnosťou toho, kto vie, že ho počúva. Modlitba však robí
zodpovedného aj samotného človeka, ktorý sa modlí: „Nájde Syn človeka vieru na
zemi, keď príde?” Evanjelium nás vedie k tomu, aby sme sa zamerali na vernosť a
vytrvalosť, nevyhnutnú na to, aby sme splnili naše poslanie na zemi. S modlitbou sa
nám totiž vkladá svet do rúk.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk

 

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 

 


Pozvánky