Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP a dar viery - deti Peter s rodinou a Anna | Humenné
12:00 + Peter | Humenné
18:00 Za dar dieťaťa pre manželov | Humenné
17:00 Za + z rod. Radová, Marcinová | Brestov

Utorok

06:15 ZBP Aranka (70 r.) a Marta (30 r.) | Humenné
12:00 + Helena, Michal, Andrej, Pavlína | Humenné
18:00 + Vincent, Štefan, Anna | Humenné
17:00 ZBP Lukáš | Gruzovce

Streda

06:15 ZBP Radoslav a Pavol s rodinami | Humenné
12:00 ZBP Jaroslav (50 r.) s rodinou | Humenné
18:00 + Marek (pohreb 2.9.) | Humenné
17:00 + Andrej, Helena | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 + Ján, Anna, Michal, Tomáš, František | Humenné
12:00 + Anna, Štefan, Anna, Andrej | Humenné
18:00 Za + z rod. Breková, Tomečková Ontkovičová | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 ZBP Martin s rodinou | Brestov
16:00 + Juraj, Jozef, Mária, Michal, Ján | NsP

Piatok

06:15 + Johana, Jozef a ich rodičia | Humenné
12:00 + Štefan, Evička | Humenné
18:00 + Michal, Mária, Andrej, Zuzana, Jaroslav, Gabriela | Humenné
18:00 ZBP Michaela | Dubník
16:00 + Anna | NsP

Sobota

07:00 ZBP Andrej, Janka, Štefan s rodinami | Humenné
18:00 + Anna, Jozef | Humenné
14:00 Za ružencové bratstvo a seniorov | Slov.Volová
07:30 Poďak. za vyslyšané prosby - bohuznáma rodina | NsP

Nedeľa

07:30 + Cyril, Zuzana, Helena | Humenné
09:00 ZBP Ondrej, Valika, Ondrej, Diana | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Mária, Michal, Mária, + rodičia, + Magdaléna | Humenné
10:30 ZBP Anna | Brestov
09:15 + Michal, Mária, Jozef, Mária, Marta | Gruzovce
08:00 ZBP rod. Gajdošová a Luciková | Slov.Volová
09:00 + Štefan, Mária, Štefan | Dubník
10:30 ZBP a poďak. Eva a Štefan (50 manž.) s rod. | NsP

Oznamy

• Pápežská nadácia Kirche in Not pozýva zúčastniť sa modlitbovej iniciatívy za pokoj vo svete
s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“. Svätý páter Pio vyslovil prorocké slová: „Keď sa milión detí
bude modliť svätý ruženec, svet sa zmení.“ Túto výzvu podporíme aj my. V utorok (18.10.) o 9:00
hod. pozývame deti do farského kostola na modlitbu posvätného ruženca, aby sme sa pripojili
k deťom celého sveta.

• Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Tento rok je na
Slovensku obetovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim
príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh
zaplať.

• Pozývame deti na „Karneval svätých“, ktorý bude v pondelok 31.10.2022. Začíname sv. omšou
o 12:00 hod. po nej bude program pre deti. Deti sú pozvané vybrať si svätca/sväticu, ktorého
zobrazia navonok kostýmom alebo iným atribútom. Prihlasovanie na Karneval svätých bude
v sakristii do nedele 23.10.2022.


Pozvánky