Úmysly

Pondelok

07:00 +manžel Peter | Karmel
17:30 +Ľubomír, nedožitých 50.rokov a za Božiu pomoc rodine | Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Fekiačovu | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 70. rokov života Anny Ostrihoňovej | Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Streda

07:00 +rodičia Jozef a Anna a ostatní členovia rodiny | Karmel
17:30 +Matúš Kucej, nedožitých 95.rokov a manželka Mária |

Štvrtok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Zdenku s rodinou | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 80.rokov života Márie , za zdravie a Božiu pomoc rodine, + manžel |

Piatok

07:00 +Karmelu | Karmel
17:30 +syn Julko a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Sobota

07:00 +Ľudmila | Karmel
07:30 Za ružu Anny Budáčovej |
17:30 +rodičia Strelcoví a Drugdoví |

Nedeľa

07:30 Na poďakovanie za 20. rokov života Dávida | Karmel
07:45 Za veriacich |
09:00 Na poďakovanie za 40. rokov manželstva a za zdravie a Božiu pomoc rodine |
10:30 Na poďakovanie za 80. rokov života Jána a za zdravie a Božiu pomoc rodine |
17:30 +Elena, 5.výr., manžel Jozef a rodičia z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.14. Anny Budáčovej.
 • V mesiaci október vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole
  každý večer so začiatkom o 16.55 hod. V piatok tohto týždňa sa sv. ruženec budú
  predmodlievať žiaci z II.ZŠ. a v sobotu birmovanci.
 • Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva farnosti, škôlky,
  školy a rodiny, aby sa zapojili do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa
  modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční 18. októbra /utorok/. V tomto roku sa do tejto
  iniciatívy zapojí aj naša farnosť. V utorok sa budú sv. ruženec predmodlievať žiaci zo
  IV.ZŠ. Pozývame aj ostatné deti a rodiny, aby sa zapojili do tejto iniciatívy a prišli sa
  v utorok o 16.55 hod. spoločne pomodliť sv. ruženec.
 • Združenie Faustínum pozýva všetkých členov, dobrovoľníkov a ctiteľov Božieho
  milosrdenstva na formačné stretnutie v pondelok o 15.00 hod. do zasadačky
  farského úradu. Stretnutie bude zakončené sv. omšou a adoráciou.
 • Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na
  misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa
  starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej
  a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Od pondelka si môžete telefonický na tel. čísle farského úradu /045 54 55 243/
  zapísať úmysel sv. omše na mesiac november, ktorá sa bude slúžiť vo farskom
  kostole. V kláštore si sv. omšu môžete dať zapísať u sestry Moniky alebo Ľubice.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,-€.
 • Oznamujeme vám, že počas opravy strechy na Chudobienci nebude možné
  z bezpečnostných dôvodov používať WC nachadzajúce sa v priestoroch
  Chudobienca. V prípade potreby môžete v nedeľu použiť WC v suteréne fary oproti
  miestnosti, kde sa stretáva cirkevná dychovka.

Pozvánky