Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 | 17:00 deti sa modlia ruženec
18:00 | 17:00 deti sa modlia ruženec

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | od 15:00 adorácia
18:00 | od 15:00 adorácia

Piatok

07:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

 

Budúca nedeľa je Misijná nedeľa, po sv. omšiach bude ofera na misie. Za vaše milodary, úprimné Pán Boh zaplať.

V utorok o 17:00 pozývame deti do farského kostole k modlitbe ruženca v rámci akcie milión detí sa modlí ruženec.

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre dospelých. Ako naznačuje názov, kurz je určený pre dospelých, ktorí si chcú oprášiť alebo prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz pozostáva z desiatich tém rozložených do piatich stretnutí, vždy vo štvrtok večer, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej, tiež v kostole. Na kurz môže prísť každý, no budeme radi, ak sa dopredu prihlásite, pre prihlásených máme študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. Vyučovanie bude prebiehať od 3. novembra do 8. decembra. Kurz bude viesť Jozef Možiešik.

Prihlásiť sa môžete cez formulár https://forms.gle/TCXQ31EDxUMycTtH9 .

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.dkuza.sk/2022/08/NPD1.html .

Pozývame chlapcov, ktorí by chceli miništrovať k tejto službe pre našu farnosť.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 2.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

 


Pozvánky