Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Ohlášky: Sviatostné manželstvo vo Farnosti Považská Bystrica – Rozkvet chcú uzatvoriť: Miloš Frolo, pochádzajúci z Farnosti Pov. Bystrica – Rozkvet a Adriána Mešterová, pochádzajúca z Farnosti Bytča. Myslime na nich v modlitbe.

Sv. ruženec: Október je ružencový mesiac. Pozývame Vás k modlitbe sv. ruženca, vždy pred sv. omšou, v rodinách, v spoločenstvách ale aj individuálne.

Milión detí sa modlí ruženec: V utorok 18. októbra pozývame zvlášť deti modliť sa svätý ruženec či v škole, doma v rodine, na stretkách, alebo individuálne. Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Modlitba ruženca spoločne s deťmi posilní jednotu v Cirkvi i medzi národmi. Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Môžeme sa zjednotiť aj ako farnosť v modlitbe svätého ruženca v utorok o 19. 00 hod.

Stretnutie birmovancov: Pozývame birmovancov na druhé stretnutie Kurzu Alfa v piatok 21.10. večer o 18. 30h do farského centra.

Modlitba za birmovancov:  Chceme vytvoriť tzv. modlitbové zázemie pre našich birmovancov, preto vzadu na stolíku sú mená birmovancov, môžete si jedno meno vybrať a celý rok za toho birmovanca modliť. Sú tam aj papiere kde si môžete zapísať svoje meno a telefónny kontakt, na ktorý vám potom pošleme sms pred víkendovou duchovnou obnovou, kedy tie modlitby bude treba zintenzívniť. Ďakujeme za vaše zapojenie sa.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí, bude
v sobotu 22. októbra o 9. 30 hod. vo farskom kostole. Prineste si vypísané prihlášky (prípadne potvrdené v mieste krstu, ak dieťa nebolo krstené v našej farnosti Bytča). Na stretnutie nech príde aspoň jeden z rodičov.

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: Ver v Pána Boha v každom čase, aj keď sa ti nedarí.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o ich výzdobu a čistenie; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Budúca nedeľa je misijná nedeľa, bude zbierka na misie. PBZ!

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Pri príležitosti druhého výročia vzniku Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, začíname od októbra s trojmesačnou formáciou  pre nových záujemcov o vstup do nášho spoločenstva. Prihlásiť a informovať  sa môžete u vedúcej spoločenstva p Helenky č.t. 0908 08 59 21.  Laické sestry sa zapájajú ako dobrovoľníčky pri akciách Farskej charity, pomáhajú rôznymi službami ľudom na periférií, pripravujú štvrtkové moderované adorácie,…Provinciálne vedenie sestier Tešiteliek vydalo kalendár na rok 2023, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky