Úmysly

Pondelok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Za Božie požehnanie a pomoc pre rodinu | Fars.kost./slov.

Utorok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Za Božie požehnanie a pomoc pre rodinu | Kost.sv.Jozefa/slov.

Streda

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 z vďaky za 20 rokov manželstva | Fars.kost./slov.

Štvrtok

18:00 + Linda Pindúrová a + členovia rodiny Kučerovej a Peškovej | Fars.kost./slov.

Piatok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + Rodičia, súrodenci a ostatní členovia rodiny | Fars.kost./slov.

Sobota

07:00 | Fars.kost. /maď.
08:00 Starí rodičia z oboch strán | Fars.kost./slov.

Nedeľa

07:00 Veriaci | Kost.sv.Jozefa/slov.
08:00 | Fars.kost. /maď.
09:30 Za Božie požehnanie za Julianu a jej rodinu | Fars.kost./slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/maď.

Oznamy

  • Stretnutie členov bunky

Pozývam Vás na spoločné stretnutie Farských buniek, ktoré bude dnes od 16:00. Začíname spoločnou modlitbou v kostole, potom bude program v pastoračnom centre. Počas tohto stretnutia sa môžete dozvedieť niečo o tomto pastoračnom nástroji ako sa aj porozprávať s tými, čo do bunky chodia.

  • Prednáška o úlohe a kompetencii samospráv

Aby sme lepšie poznali, ako fungujú samosprávy, aké práva a kompetencie majú župan, starosta, miestny, mestský a župný poslanec, tak Vás pozývame na prednášku na túto tému, ktorá bude v pondelok od 19:00 v pastoračnom centre.

  • Manželské jubileá

Budúcu nedeľu budeme spoločne oslavovať manželské jubileá (násobky čísla 5). Prosíme manželov, ktorí sa prihlásili, aby si počas sv.omše o 9:30 sadli na miesta, ktoré budú pre nich vyznačené.

  • Godzone tour

Do pozornosti mládeže dávame evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 29.10.22 v Bratislave. Viac informácií nájdete na stránke tour.godzone.sk . Na podujatie sa chystáme aj z farnosti.

  • Zbierka na misie

Budúca nedeľa je misijná nedeľa, po sv.omšiach bude zbierka na misie.

 

V Bratislave, dňa 16.10.2022                                                                                                 Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky