Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Krnča
10:00 | Bošany

Oznamy

V sobotu 22. októbra o 13:00 hod. v Bošanoch príjmu sviatosť manželstva Ján Mikuš a Veronika Szabóová.


V sobotu 22. októbra t.r. po večernej sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude možnosť prijať individuálne požehnanie – pomazanie olejom z hrobu sv. Šarbela z Libanonu a uctenie jeho relikvií.


Pri príležitosti 7. výročia odchodu do večnosti blahej pamäti nitrianskeho diecézneho biskupa J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca, sa v Bošanoch budúcu nedeľu 23. októbra 2022 o 10:00 hod. bude sláviť spomienková svätá omša. Svätú omšu bude celebrovať P. Dušan Bezák SJ. Pozývame veriacich, aby sa zúčastnili na tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do vašich modlitieb.


rozVEDENÍ K BOHU – Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami bude 2.- 4. decembra 2022 v Rodinkove – Belušské Slatiny. Bližšie informácie na webovej stránke www.rodinkovo.sk


Budúcu nedeľu sa koná zbierka na misie.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 7


Pozvánky