Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / RH
18:30 Poďakovanie za 70 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Za živých členov ružencového spoločenstva pani Chalúpkovej | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 Poďakovanie za 36 rokov života a prosba o Božie požehnanie | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / CM
18:30 | Tureň / maď. / RH
18:30 + Ján Takáč | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / RH
18:30 Za bezdomovcov zo Senca | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Anna Repaská | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + Ján Opavský a rodičia z oboch strán | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Terézia, Ladislav a starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • STRETNUTIE DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE – Túto stredu 12.10. začíname stretnutia prvoprijímajúcich detí – o 18:00 majú sv. omšu a po nej katechézu do 19:00.
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie. Zahláste sa na fare v úradných hodinách.
 • OKTÓBROVÝ RUŽENEC – V mesiaci októbri sa spoločne modlíme sv. ruženec
  pred večernými slovenskými sv. omšami. Pozývame jednotlivé stavy, aby sa predmodlievali. V pondelok ženy, utorok muži, v stredu deti, vo štvrtok birmovanci, v piatok mladí a miništranti, v sobotu seniori a v nedeľu rodiny. Pozývame aj do spoločnej rodinnej modlitby ruženca.
 • DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV: „MMM – MANŽELSTVO MISIA MOŽNÁ“ – Pozývame na túto duchovnú obnovu manželov do Pútnického domu v Marianke 11.-13.11.  Viac info na plagáte.
 • OZNAM Z ARCIDIECÉZNEJ CHARITY: Slovenská katolícka charita v spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou Vás pozýva na Deň dobrovoľníctva na charite. Príďte v piatok, 14. októbra od 14 h na Kapitulskú 18 v Bratislave.
 • BURZA ŠATSTVA – V sobotu od 9:00 do 12:00 bude v Pastoračnom centre Burza šatstva.
 • VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU – Po sv. omši v nedeľu večer, kto by chcel, sa schádzajú farníci na modlitbu s Pannou Máriou.
 • DETSKÉ STRETKO – Pozývame opäť deti 4. až 7. ročníka na detské stretko, tento piatok od 17:00 do 18:20 do Pastoračného centra, je možnosť ísť potom aj na sv. omšu. Tešia sa na vás vaši animátori.

Pozvánky