Úmysly

Pondelok

06:45 +Andrej +Juraj +Anna | Sabinov
18:00 ZBP Vladko s rodinou | Sabinov

Utorok

06:45 ZBP Marián a Júlia s rodinou | Sabinov
18:00 +Karol +Helena +Filip | Sabinov
18:00 ZBP Bartolomej (80 rokov) | Jakubovany

Streda

06:45 +Ján +Vilma +Štefan | Sabinov
18:00 +František +Mária +Gabriel | Sabinov
18:00 +Ján +Anton +Mária +Anna | Orkucany

Štvrtok

06:45 +Cyril +Jozef | Sabinov
18:00 +Ladislav +Veronika +Marta +Mária | Sabinov
18:00 +Štefan +Anna | Jakubovany

Piatok

06:45 +Jozef +Anna | Sabinov
18:00 +Róbert | Sabinov
18:00 + rod. Vantuchová. Mikitková, Jachimovičová | Orkucany

Sobota

06:45 +Július | Sabinov
18:00 +Ľudmila | Sabinov
18:00 +Paulína +Anton | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 +Irena | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 +Andrej | Jakubovany
09:00 ZBP Helena (60 rokov) | Orkucany

Oznamy

STRETNUTIE BIRMOVANCOV Prvé stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na prípravu k sviatosti birmovania bude v piatok 14.10. na a po sv. omši. Prosíme o bezpodmienečnú účasť na tomto stretnutí.

MODLITBA POSV. RUŽENCA V mesiaci októbri sa modlíme ruženec spoločne od 17.30 vo Farskom kostole i vo filiálnych kostoloch. Povzbudzujeme Vás k účasti.

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do 17.15.

POZVÁNKA PRE MINIŠTRANTOV Pozývame našich miništrantov z farského aj filiálnych kostolov na výlet na Šarišský hrad, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.10. v doobedňajších hodinách. Prosíme, aby sa záujemcovia zapísali na registračné hárky v sakristii, aby sme vedeli vyriešiť spoločnú dopravu. Prihlásiť sa je možné do štvrtku 13.10. vrátane.

POZVÁNKA PRE DIEVČATÁ Saleziánska rodina pozýva dievčatá, ktoré navštevujú 1. až 4. ročník strednej školy a chcú sa stretávať raz mesačne, na stretnutia zamerané na prehĺbenie ženskej spirituality. Viac informácii na plagátoch a facebookovej stránke Saleziáni Sabinov alebo v saleziánskom stredisku.

POZVÁNKA NA FILM v nedeľu, 16.10. 2022 o 16.30 v kine Torysa v Sabinove je možné vidieť dokumentárny film „Slobodní“. Film rozpráva príbeh kresťanského disentu a jeho predstaviteľov na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností.

PODIELOVÁ KNIHA PRE ČLENOV SSV Členovia SSV si môžu v pondelok až piatok po večernej sv. omši na fare vyzdvihnúť podielové knihy a zaplatiť členský poplatok 8 eur.

ZBIERKA RÁDIO LUMEN Vyzbieralo sa 1046,55€. Sabinov: 656,45€; Jakubovany: 261, 50€, Orkucany: 128, 60. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Vladimír Marton zo Šarišských Michalian a Ivana Svobodová zo Sabinova

Dominik Kovalík zo Sabinova a Kristína Orjabincová z Uzovského Šalgova


Pozvánky