Úmysly

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za 40 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre rodinu | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Ivan Hrabčak a rodičia Liptakoví | T
18:30 † František Vašura | K

Pondelok

07:00 Za pomoc pri získaní zamestnania pre syna | R
18:30 † Helena Kapustová (pohrebná) | K

Utorok

07:00 † Juraj | Č
18:30 Za živú vieru pre vnúčatá a ich rodičov | R

Streda

07:00 Za Božie požehnanie a pomoc pre Ivana | K
17:00 † pani Porubská, Jamborová, Pálenská a Novotková | Č

Štvrtok

07:00 Za Božie požehnanie pre dcéru | Š
18:30 Na úmysel | R

Piatok

07:00 † rodičia z† rodičia a sestra a ostatní s rodiny z oboch strán a za Božiu pomoc pre živú rodinu oboch strán a Božie požehnanie pre celú živú rodinu | Č
17:00 † Magdaléna | K

Sobota

07:00 † rodičov z oboch strán a za duše v očistci | Š
18:30 † sestra Františka Pekarovičová a rodiča | Č

Nedeľa

07:00 † manžel Ladislav a za Božie požehnanie a ochranu pre živú rodinu | T
09:00 Za farníkov | K
11:00 † Július Juriga, rodičia s oboch strán a Božie požehnanie pre žijúcu rodinu | R
18:30 † manžel a jeho rodičia | T

Oznamy

1. V stredu o 17:00 bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti s ich rodičmi.

2. V našej farnosti začíname nový projekt s názvom Farské spoločenstvo. Cieľom týchto stretnutí bude prehĺbenie si nášho duchovného života. Bude sa konať každú stredu od 18:00. Stretnutia sa budú konať v štyroch cykloch (modlitba, lectio divina – práca s písmom, prednáška s diskusiou na rôzne témy a film). Druhé stretnutie sa bude konať v túto stredu, od 18:00 v kostole, z názvom Lectio divina. Všetci ste srdečne pozvaní.

3. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia.

4. Nanovo otvárame farský klub detí a mládeže, v každý piatok od 13.00 do 17.00 hodiny v pastoračnom centre. Pozývame všetkých, ktorí si chcú na konci týždňa oddýchnuť s kamarátmi pri hrách, súťažiach a zábave. Tešíme sa na každého kto príde.

5. V piatok po večernej sv.omši bude v pastoračnom centre prvé stretnutie birmovancov.

6. V októbri vás pozývame na modlitbu sv. ruženca pred svätými omšami. V piatky pred večernou omšou 17.45 pozývame predmodlievať sa ruženec rodiny s deťmi.

7. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši po 11,00 h.

8. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.1.

9. Po nedeľných svätých omšiach (aj v sobotu večer) sa v sakristii budú vydávať podielové knihy SSV. Členský príspevok na nasledujúci rok je 8 €.

10. Naša farnosť získala grant MK SR na zreštaurovanie a obnovu presbytéria nášho farského kostola (kompletná oprava štúk a malieb). V piatok 14. októbra vás pozývame na verejné predstavenie projektu. Večerná sv. omša bude už o 17.00 a potom o 19.00 bude vo farskom kostole predstavenie projektu s videovizualizáciou a vstupmi odborníkov. Srdečne vás pozývame.Je to výnimočná chvíľa pre našu farnosť, že po storočí pristupujeme k renovácii interiéru. Podujatia bude pod záštitou MK SR, Mesta NMnV a Arcibiskupského úradu v Trnave. Program tu.

11. Praktické usmernenia pre prihlásených pútnikov do Skalného sanktuária na horu Butkov 15.10.2022:  Odchod autobusu bude o 8:30h od hotela Diana (ulica Hviezdoslavova 1911). O 10:00h spoločná krížová cesta idúc na Horu. Svätá omša spolu s ostatnými pútnikmi začína o 12:00h. Predpokladaný odchod z Budkova bude o 16:00. Suma za cestu sa bude zbierať po nastúpení do autobusu.


Pozvánky