Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † rodičia Andrášoví, bratia Ján, Pavol, Milan a Vlado | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Tekla Múková a za ZaBP rod. Mišíkovej, Rafajovej a Múkovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 Poďakovanie za 55. rokov manželstva, † Martin Moravčík a za ZaBP rod. Moravčíkovej, Gurínovej, Michalcovej a Horečnej | Nemšová

Štvrtok

17:00 | T. Závada
18:00 † Anton Chmelina, † z rod. Chmelinovej a za ZaBP rod. Chmelimovej, Čapákovej, Miernej, Husárovej a Hudcovskej | Nemšová

Piatok

18:00 † z rod. Kubánovej, Ďurechovej, Papiernikovej, Pojezdálovej a Klejovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Sobota

07:00 Poďakovanie za uzdravenie syna | Nemšová
18:00 | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Ondrej, Jozef a Antónia a za ZaBP rod. Trenčanovej, Lukáčovej a Jakabovičovej | Nemšová
10:30 | T. Závada
17:30 † Stanislav Bračík (1. výr.) a ZaBP pre rod. Bračíkovú | Nemšová

Oznamy

  • Keďže vo štvrtok je spomienka na posledné zjavenie Panny Márie vo Fatime, bude sv. omša aj v Trenčianskej Závade o 17:00.
  • Na budúcu nedeľu máme hody v Trenčianskej Závade ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej. Preto večerná sv. omša v sobotu nebude vo farskom kostole, ale v kaplnke v Tr. Závade o 18:00. Slávnostnú hodovú sv. omšu, ktorá bude o 10:30, bude celebrovať slávnostný kazateľ vdp. Mgr. Peter Šabo, OISS (Dielo Ježiša Veľkňaza). Nedeľná sv. omša v Nemšovej o 10:15 preto nebude. Srdečne pozývame všetkých pútnikov na púť k našej nebeskej Matke.
  • Dňom 14.10. 2022 (piatok) o 19 hodine sa začínajú katechézy pre manželské páry, prípadne samostatne pre manželov či manželky v učebni na fare. Tieto katechézy sa budú konať vždy druhý piatok v mesiaci. Sú určené pre manželov vo veku od 50 rokov, starých rodičov, seniorov. Vítané sú i mladšie manželské páry.
  • Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ KSŠ zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa KSŠ Nemšová. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Nitrianskeho biskupstva.
  • Farnosť Nemšová organizuje pútnický zájazd do Talianska v dňoch 23. 4. až 1. 5. 2023 s programom: Rím – Cascia – Assisi – Loreto – Padova. Cena zájazdu je 670 eur za osobu. Prihlasovať sa môžete od zajtra 10. 10. 2022 do 24. 10. 2022. Podrobný rozpis celého programu nájdete na nástenke.
  • Budúca nedeľa je misijná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na misie, tento rok venovaná farnostiach v Kambodži.

Pozvánky